Menu

Zpět na úvodní stránku

 

 

Nabídkový katalog č. 4

Československo 1918 -1948

Akademický antikvariát KANT
Opatovická 26, 110 00 Praha 1
E-mail: antikvariat.kant@atlas.cz


Vážení přátelé,
jakoukoliv z nížeuvedených publikací si můžete objednat on-line na e-antikvariat.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si budete přát zaslat vybrané knihy na dobírku, výslovně to uveďte a zároveň počítejte s tím, že vám bude účet navýšen o poštovné ve výši cca Kč 95,-. Lze rovněž provést úhradu předem, v tomto případě Vám obratem zašleme číslo našeho účtu a variabilní symbol, v tomto případě bude poštovné jenom Kč 65,- . Po připsání na náš účet Vám požadovanou publikaci zašleme a na vyžádání připojíme i fakturu. Nejjednodušší formou však zůstává osobní vyzvednutí v našem antikvariátu, vždy ale po předchozí domluvě.

czech abbreviations for english speaking friends: str. - pages, o-. - original, -brož. - booklet, -cpl. - full cloth binding, -ppl. - quarter cloth binding, celokožená - full leather binding, s přebalem - with dustcover, nerozřezáno - uncut, prodáno - sold, 1 USD = 20 CZK. Payments from abroad are possible via PayPal.


 1. (Beneš, Edvard): Projev president republiky Dr. Edvarda Beneše na Staroměstském náměstí v Praze 16. května 1945, Ministerstvo informací Praha 1945, 18 s., brož., 35,- prodáno
 2. (Beneš, Edvard): President republiky Dr. Edvard Beneš československému studentstvu roku 1938, Akademický dům a ÚSČS Praha 1938, 24 s., brož., 5 foto, 35,- prodáno
 3. Bojující Československo 1938-1945, první kniha dokumentů na osvobozeném území Československá, Žikeš Košice 1945, 537 s., brož., 280,-prodáno
 4. Bouček, Miroslav a kol.: Za národní osvobození, za novou republiku, vedoucí úloha KSČ v národně osvobozeneckém boji, Svoboda Praha 1982, 537 s., váz., přílohy, 80,- prodáno
 5. Druce, Gerald: V srdci Evropy, In the Heart of Europe, Praha Voleský 1936, 208 s., cpl. s přebalem, studie o Československu, překl. M. Kafková, přebal a vazba Mirko Čermák, omezený náklad 985 výtisků, 452,-prodáno
 6. Duff, S. Grant: Europe and the Czech, Penguin Harmondsworth 1938, 250 p., paperback, 280,-
 7. Galandauer, Jan: Vznik Československé republiky 1918, programy, projekty, perspektivy, Svoboda Praha 1988, I. vyd., 335 s., cpl. s přebalem, poznámky, prameny, 120,- prodáno
 8. Holeček, Josef: Prvé tříletí Československé republiky, Pohledy na současné události, Praha ČPTV 1922, I. vyd., 344 s., brož., 320,- prodáno
 9. Engliš, Karel: Německý socialismus jako program sudetoněmecké strany, Borový Praha 1938, I. vyd., 109 s. brož. 120,- prodáno
 10. (Ebel, František ed.): Deset let Československé republiky, 3 díly ve 3 svazcích, Tiskový odbor předsednictva ministerské rady Praha MCMXXVIII, 554+773+697 s., cpl., značeno razítkem Ministerstva veřejných prací, monumentální dílo s množstvím ilustrací, tabulek a grafů, 2.700,- prodáno
 11. Historická statistická ročenka ČSSR, Praha SNTL/Alfa 1988, I. vyd., 912 s., cpl., značeno razítkem 750,- prodáno
 12. Kunte, Ladislav: Boj o hrad, Svaz národního osvobození Praha 1926, 56 s., brož., 60,-prodáno
 13. Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války, zápasy o novou ČSR, SNPL Praha 1960, I. vyd., 620 s., váz., 290,-
 14. Laštovička, Bohuslav: V Londýně za války, zápasy o novou ČSR, Svoboda Praha 1978, III. přeprac. vyd., 756 s., váz. s přebalem, 90,-
 15. Lockhart, Robert Bruce: Retreat from Glory, Putnam Londýn 1935, 372 s., cpl., dedikace a podpis autora !!! 1.800,-prodáno
 16. Lockhart, Robert Bruce: Ústup z Prahy (Mé Československo), Čechoslovák Londýn 1952, 84 s., brož., 180,- prodáno
 17. Národní shromáždění Československé v první roce republiky, předsednictvo Národního shromáždění Praha 1919, 378 s., cpap., ročenka s množstvím příloh, 2.700,- prodáno
 18. (Ondráček, Otto. ed.): Batovcův almanach, politický kalendář Republiky Českolovenské na rok 1937, Batovec Praha 1937, 272 s., váz., 490,- prodáno
 19. (Opočenský, Jan ed.): Edvard Beneš, rozpravy a úvahy věnované presidentu ČSR k jeho 60. narozeninám státníky a vědci anglo-amerického světa, překlad z angličtiny J. Hrůša, Vilímek Praha 1947, 229 s., cpl., 750,-prodáno
 20. Palkovský, Karel B.: Londýnské epištoly, Petr Praha 1946, 261 s., I. vyd., brož., nerozřezáno, 180,-
 21. Pátek, Jaroslav: Československé dějiny (1939-1948), SPN Praha 1978, 124 s., váz., 60,- prodáno
 22. Program československé Vlády Národní Fronty Čechů a Slováků přijatý na prvé schůzi vlády dne 5. dubna 1945 v Košicích, Ministerstvé informací Praha 1945, 29 s., brož., 45,-
 23. Slaminka, Vladimír: Československá republika v číslech, statistický přehled populačního, kulturního a hospodářského stavu ČSR, Pokorný Brno 1932, 104 s., brož., 90,-prodáno
 24. Stříbrný, Jiří: J. Stříbrný před vyšetřujícím výborem, Národní liga Praha 1931, 94 s., brož., hřbet přelepen, 190,- prodáno
 25. Ustavení Československé vlády Národní Fronty Čechů a slováků a její první projevy, Ministerstvo informací Praha 1945, 29 s., brož., 40,-prodáno
 26. Vlček, Ferda: Čs. mince, příručka pro sběratele, vl.n. Plzeň 1939, II. vyd., 24 s., brož., 60,- prodáno
 27. V prvních dnech svobody (vznik ČSR), Šolc Karlín 1918(?), 32 s., brož., 27 foto, 65,-prodáno
 28. Zinner, Paul, E.: Communist Strategy and Tactics in Czechoslovakia, 1918-48, Praeger New York 1963, 266 pp., hardback, notes, tables, index, 490,- prodáno

© Akademický antikvariát Kant Praha
Antikvariáty Praha