Menu

Zpět na úvodní stránku

 

 

Nabídkový katalog č. 3

Jan Hus

Akademický antikvariát KANT
Opatovická 26, 110 00 Praha 1
E-mail: antikvariat.kant@atlas.cz


Vážení přátelé,
jakoukoliv z nížeuvedených publikací si můžete objednat on-line na e-antikvariat.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si budete přát zaslat vybrané knihy na dobírku, výslovně to uveďte a zároveň počítejte s tím, že vám bude účet navýšen o poštovné ve výši cca Kč 95,-. Lze rovněž provést úhradu předem, v tomto případě Vám obratem zašleme číslo našeho účtu a variabilní symbol, v tomto případě bude poštovné jenom Kč 65,- . Po připsání na náš účet Vám požadovanou publikaci zašleme a na vyžádání připojíme i fakturu. Nejjednodušší formou však zůstává osobní vyzvednutí v našem antikvariátu, vždy ale po předchozí domluvě.

czech abbreviations for english speaking friends: str. - pages, o-. - original, -brož. - booklet, -cpl. - full cloth binding, -ppl. - quarter cloth binding, celokožená - full leather binding, s přebalem - with dustcover, nerozřezáno - uncut, prodáno - sold, 1 USD = 20 CZK. Payments from abroad are possible via PayPal.


Poslední úprava 24. 9.2012

 1. Autor neuveden: Jean Hus 1415-1925, Comité de fétes commémoratives de Jean Hus a Prague, 1925, 22 s., 2 foto, brož., 65,- (H1)
 2. Autor neuveden: Johannes Hus 1415-1925, Der Zentralausschuss für die Johannes Hus Feiern in Prag 1925, 22 s., 2 foto, brož., 45,- (H1)
 3. Autor neuveden: Mistr Jan Hus, nákladem Spolku Komenského Praha 1905, 148 s.,Obrož., hřbet natržen, 85,- (H1)
 4. Barák, Josef: Mistr Jan Hus, vydáno k oslavě 500-leté památky narození Husova, Edvard Grégr Praha 1860, 80 s., přivázáno: Kterak bývali papežové neomylni, Paběrky z dějin papežův, 1870,ppl., zachovalá 650,- (H1)
 5. Barák, Josef: O Jeronýmu Pražském, Mladé proudy Praha 1919, 29 s., brož., 45,- prodáno-sold
 6. Bartoš, F. M.: Co víme o Husovi nového, Praha Pokrok 1946, I. vyd. 144, brož., 80,-prodáno-sold
 7. Bartoš, František Michálek: Husitika a bohemika několika knihoven německých a švýcarských, nákladem Král. české společnosti nauk Praha 1931, 92 str., obrož., intaktní, 180,- (H1)
 8. Bartoš, František Michálek: Lipany, Praha SNO 1934, 3. vyd. 96 str., obrož., 90,- (H1)
 9. Bartoš, František Michálek: Listy bratra Jana Žižky, připojen list J. Roháče a Prokopa Holého, Praha Kostnická jednota 1924, 32 str., obrož., 80,- prodáno-sold
 10. Bartoš, František Michálek: Listy Mistra Jana Husi, Praha Kostnická jednota 1925, 48 str., obrož., 80,- prodáno-sold
 11. Bartoš, František Michálek ed.: Mistr Jan Hus listy a projevy, životopis od Jiříka Heremity, Praha MI 1947, 48 str., obrož., 80,- prodáno-sold
 12. Bartoš, František Michálek: O Husa a o Husovi, Praha SNO 1935, I. vyd. 104 str., ppl., intaktní 180,- (H1)
 13. Bartoš, F. M.: Vzpomínky husitského pracovníka, Praha Kalich 1969, I. vyd. 138 s.+ 8 foto, cpl. s přeb., 80,- prodáno-sold
 14. Bartoš, František Michálek: Žižkova doba, 8 svazků, nákladem Památníku odboje 1924, 32 až 65 s., obrož., svazek VIII chybí, jinak všechny, zachovalé, NK má pouze svazek VIII a IX, 600,- (H1)
 15. Beran, Jiří: Z dějin vědeckého bádání o M. Janu Husovi v letech 1890-1918, Archiv ČSAV Praha 1965, 97 s., brož., 50,- prodáno-sold
 16. Beran, Julius: Žižka als Feldherr, separat-Abdruck aus A.P.Šlechta´s Rodopisné Rozledy, Prag 1924, 68 s., ppl., slepá převazba, bezvadná. 450,- (H1)
 17. Bezold, Friedrich von: K dějinám husitství, kulturně-historická studie, Pelcl Praha 1914, 122 s., Obrož., úvod J. Pekař, bezvadná 280,- (H1)
 18. Blahoslav, Jan: Pochodně zažžená, výbor z díla, Laichter Praha 1949, 378 s., brož., 150,- prodáno-sold
 19. Blahoslav, Jan: Pochodně zažžená, výbor z díla, Laichter Praha 1949, 378 s., brož., nerozřezáno 180,- prodáno-sold
 20. Císař, Ferdinad: Tedy Hus nadarmo umřel?!, nákladem Spolku Komenského Praha 1903, 63 s., Obrož., hřbet dobově přelepen, 140,- (H1)
 21. Císařová-Kolářová, Anna: Posluchačky v kapli Betlemské, Kalich Praha 1947, 40 s., Obrož., intaktní, 95,- (H1)
 22. Český svět památce Mistra Jana Husa, mimořádné vydání časopisu Český svět dne 6. 7. 1915, Šolc Praha 1915, ns., brož., příspěvky W. W. Tomek, F.A. Šubert, S. Klíma, J. Vančura, B Mareš, F. Drtina, 60,- prodáno-sold
 23. Daňhelka, Jiří ed.: Husitské písně, Praha ČS 1952, I. vyd., 216 s., cpl. s přebalem, 190,- (H1)
 24. Durdík, Jan: Husitské vojenství, Praha Naše vojsko 1953, I. vyd., 208 s. + 18 plánů, cpl. s přebalem, značeno razítkem, 270,- prodáno-sold
 25. Fajkus, Jan: Husitské revoluční hnutí, Rudé právo Praha 1956, 71 s., obrož, intaktní, 80,-(H1)
 26. Flajšhans, Václav: Hus, jeho život a dílo, Bačkovský Praha 1905, 114 s., ppl., bezvadná, 280,- prodáno-sold
 27. Flajšhans, V. F.: Mistr Jan Hus s národ český, dvaadvacet dokumentů s výkladem a poznámkami, vln. Praha 1918, 126 s., cpap, ilustrace iniciály, umělecká sazba 290,- prodáno-sold
 28. Flajšhans, Vácslav: M. Jan Hus, dle svých přednášek v Osvětovém svazu, Šimáček Praha 1915, 405 s., obr. příloha, ppl., razítka knihovny, jinak bezvadná, 190,- prodáno-sold
 29. Flajšhans, Václav: M. Jan řečený Hus z Husince, Praha Vilímek b.d., 486 s., obr. přílohy, cpl., opotř., 280,- prodáno-sold
 30. Flajšhans, Václav ed.: O mučenících českých knihy patery, Praha Česká Akademie císaře Františka Josefa 1917, 134 s., obrož., zachovalá, 360,- prodáno-sold
 31. Friedrich, Otto: Helden des Geistes, Hus-Cheltschicky-Komensky, Zurich Europa Verlag 1936, 184 s., obrož., intaktní, 450,- prodáno-sold
 32. Havlíček-Borovský, Karel: Mistr Jan Hus, přetisk článku ze "Slovana 1850", Švejnar Kladno 1904, 20 s., brož., 35,- prodáno-sold
 33. Herloš, Karel (vl.jm. Georg Karl Reginald Herloßsohn): Jan Hus, historicko-romantický obraz, Praha Svěcený 1920, 160 s., brož., dobová barevná obálka, nerozřezáno, 170,- prodáno-sold
 34. Herloš, Karel (vl.jm. Karl Herlossohn): Jan Hus, historicko-romantický obraz, Praha Orel 1930, 388 s., brož., dobová barevná obálka, ilustr. V. Černý, opotřebováno 120,- prodáno-sold
 35. Hus, Mistr Jan: Betlemské poselství, svazek první, Laichter Praha 1947, 294 s., brož., intaktní, nerozřezáno 190,- prodáno-sold
 36. Hus, Mistr Jan: Betlemské poselství, Laichter Praha 1947, 294 s., brož., 250,- prodáno-sold
 37. Hus, Mistr Jan: Betlemské poselství, svazek druhý, Laichter Praha 1947, 302 s., Obrož., intaktní, nerozřezáno, 270,- prodáno-sold
 38. Hus, Jan: Duch Jana Husi, zjevný v jeho spisech, Ku pětistyleté památce jeho narození s podobiznou M. Jana Husi, Kober Praha 1870, 206 s., přivázáno: Hus a Jeronym, svatí mučenníci pro pravdu Boží a Jan Žižka z Kalicha, boží bojovník, Kober Praha 1873, 186 s. polokožená vazba, bezvadný stav, vzácné, 1250,-
 39. Hus, Mistr Jan: Jako universitní profesor, výbor z jeho projevů, Laichter Praha 1948, 130 s., brož., 90,- prodáno-sold
 40. Hus, Jan: Knížky o svatokupectví, ČSAV Praha 1954, 152 s., Obrož., jeden vpisek a několik podtržení jina bezvadná, 350,- prodáno-sold
 41. Hus, M. Jan: Listy Husovy podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, Otto Praha bd., 426 s., původní cpl., souborné vydání listů z Prahy, z vyhnanství a z Kostnice 260,- prodáno-sold
 42. Hus, M. Jan: Listy z Kostnice (r. 1414-1415), podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, Otto Praha bd., 120 s., původní cpl., 65,- prodáno-sold
 43. Hus, M. Jan: Listy z vyhnanství (r. 1412-1414), podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, Otto Praha bd., 184 s., původní cpl., 80,- prodáno-sold
 44. Hus, Jan: O svatokupectví, bn (Neubert?) bd (1901?) bm (Jilemnice?), 126 s., brož., slepá brožovaná převazba, ušpiněno, mnoho knihovnických razítek a čísel protokolů, 85,- prodáno-sold
 45. Hus, M. Jan: Obrany v Praze (r. 1408-1412), podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, Otto Praha 1916., 88 s., brož., nerozřezáno, 130,- (H1)
 46. Hus, M. Jan: Obrany ve vyhnanství (r. 1413-1414), podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, Otto Praha 1916., 91 s., brož., nerozřezáno, 65,- prodáno-sold
 47. Hus, M. Jan: Obrany ve vyhnanství (r. 1413-1414), podle pramenů vydal a přeložil V. Flajšhans, přivázáno Obrany v Kostnici (r. 1414-1415), dále Mladenovic, Petr: Zpráva o soudu a odsouzení M.J. Husi v Kostnici, Otto Praha 1916, 91+92+144 ss., dobová cpl., 150,- prodáno-sold
 48. Hus, M. Jan: Postilla. vyloženie svatých čtení nedělních, podle Erbenova vydání s úvodem Bartoše připravil Jeschke, obrož., občasné marginálie, zachovalá, 360,- (H1)
 49. Hus, Mistr Jan: Sebrané spisy, Svazek IV. , Spisy české, Česká kázaní sváteční, Výklad písně Šalomounovy, Vilímek Praha bd., 275 s., cpl., 320,- prodáno-sold/li>
 50. Hus, Mistr Jan: Sebrané spisy, Svazek I. Řada první, Spisy latinské. Řeči akademické, Odpovědi k žalobám, Výklad desatera, Synodální kázání, O těle Kristově, O církvi, Bursík Praha 1904, 418 s., cpl., 360,- prodáno-sold
 51. Hus, Mistr Jan: Sebrané spisy, Svazek III., Spisy české, Výklad sentencí, Vilímek Praha bd., 596 s., cpl., 420,- prodáno-sold
 52. Hus, Mistr Jan: Sebrané spisy, Svazek V. Spisy české díl II., Menší spisy (O tanci, Provázek třípramenný, Dcerka, O víře, Pravopis český atd.), O svatokupectví, Spisy kostnické, Postilla sváteční, Vilímek Praha bd., 418 s., cpl., 390,- prodáno-sold
 53. Hus, Mistr Jan: Sebrané spisy, Svazek VI., Postilla, Vilímek Praha bd., II. vyd., 361 s., cpl., 360,- prodáno-sold
 54. Hus, Mistr Jan: Sto listů Jana Husi, Laichter Praha 1949, 305 s., brož., 150,- prodáno-sold
 55. Hus, Mistr Jan: Sto listů Jana Husi, Laichter, Praha 1949, 305 s., brož., nerozř., 160,- prodáno-sold
 56. Hus, Mistr Jan: Tractatus de Ecclesia, (latinsky) Harrison Thomson ed., Komenského fakulta Praha 1958, I. české vyd., 251 s., cpl., index nominum et rerum, 480,- prodáno-sold
 57. Hus, Mistr Jan: Vzkazy věrným Čechům, výběr výroku ze spisů Husových k poznání osobnosti reformátorovy v jejím významu pro dnešní Čechy, František Žilka ed., Kalich Praha 1938, II. upr. vyd., 99 s., Obrož., bezvadná, 280,- prodáno-sold
 58. Husův památník k 6. 7. 1925, Volná myšlenka Praha 1925, 77 s., brož., 80,- prodáno-sold
 59. Chalupný, Emanuel: Žižka, Melantrich Praha 1924, 212 s., brož., 85,- prodáno-sold
 60. Chelčický, Petr: Drobné spisy, Academie Praha 1966, 242 s., ocpl. s přebalem, zachovalá, 350,- (H1)
 61. Jirásek, Alois: Jan Hus, historická hra o pěti jednáních, Otto Praha 1911, 147 s., brož., opotřebováno občasné dramaturgické poznámky tužkou 65,- (H1)
 62. Kalivoda Robert.: Husitská ideologie, NČSAV Praha 1961, 564 s., cpl. s přebalem, 380,- prodáno-sold
 63. Kalivoda, Robert: Husitská epocha a J.A. Komenský, Odeon Praha 1992, 312 s., brož., 80,- prodáno-sold
 64. Karafiát, Jan: Mistr Jan Hus, Praha Kalich 1922, IV. vyd., 120 s., cpl., 70,- prodáno-sold
 65. Karas, J.F.: Před Husem a po Husovi, Švejda, Praha 1914, 44 s., brož., 65,- prodáno-sold
 66. Kašpar, Karel: Hus a jeho ovoce, Tiskové družstvo Adalbertinum, 1926 Hradec Králové, 124 s., ppl., Karel Kašpar, pozdější primas český a kardinál. bezvadný stav 290,- prodáno-sold
 67. Kejř, Jiří: Husité, Panorama Praha 1984, 265 s., cpl. s přebalem, 190,- prodáno-sold
 68. Kejř, Jiří: Die Hussitenrevolution, Prag Orbis 1988, 158 s., lamino, 390,- prodáno-sold
 69. Kejř, Jiří: Gli Hussiti, Praga Orbis 1988, 158 s., lamino, 390,- prodáno-sold
 70. Kejř, Jiří: La Révolution Hussite, Prague Orbis 1988, 158 s., lamino, 390,- prodáno-sold
 71. Kejř, Jiří: Os Hussitas, Praga Orbis 1988, 158 s., lamino, 390,- prodáno-sold
 72. Klobouk, František: Husitství ve světle pravdy, Kdy byly stanoveny články víry, bludům Husovým protivné?, Vlast Praha 1908, 110 s., , brož., 120,- prodáno-sold
 73. Kolářová-Císařová, Anna: Žena v hnutí husitském, Sokolice Praha 1915, 201 s., pkž., 180,- prodáno-sold
 74. Kopičková, Božena: Jan Želivský, Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, Melantrich Praha 1990, 280 s., cpl. přebal chybí, zachovalá, 290,- (H1)
 75. Kozák, František: V záři plamenů Kostnických, Hus Čáslav 1915, 151 s., poezie, ocpl., 45, (H1)
 76. Kotyk, Jiří: Spor o revizi Husova procesu, Vyšehrad Praha 2001, 160 s., ocpl. s přebalem, intaktní, 185, (H1)
 77. Kratochvíl, Miloš V.: Jan Hus, Naše vojsko Praha 1952, 80 s., brož., 45,- (H1)
 78. Kratochvíl, Miloš V.: Pochodeň, Čs. spisovatel, Praha 1950, 248 s., ppl., 45,- (H1)
 79. Kratochvíl, Miloš V.: Mistr Jan, Čs. spisovatel, Praha 1952, 175 s., ppl. s přebalem, 80,- (H1)
 80. Kratochvíl, Miloš V.: Jan Hus, muž a doba, Mladá fronta Praha 1955, 163 s., ppl. 80,- (H1)
 81. Krejčí, F. V.: Jan Hus,, Mánes v edici Zlatoroh Praha 1915, 184 s., Ocpap. 30 obrazových příloh, zajímavá typografie, bezvadný stav, 280,- (H1)
 82. Krofta, Kamil: Duchovní odkaz husitství, Svoboda Praha 1946, 295 s., brož., nerozřezáno, 180,- (H1)
 83. Krofta, Kamil: Žižka a husitská revoluce, Leichter Praha 1936, 188 s., pkož., pozdější polokožená vazba, bezvadná, 350,- (H1)
 84. Kubíček, Alois: Husinec, Rodný dům Mistra Jana Husa v Husinci, STN Praha 1953,, 24 s., brož., hlubotiskové ilustrace 65,- (H1)
 85. Kučera, Fr.: Dětem země Husovy, obrázky z dějin české reformace I. Jan Hus, vl. n. Praha 1920, 32 s., brož., 35,- (H1)
 86. Kuriosní historický Kalendář M. Jana Husi za vyznání drahé pravdy Svatého Evangelia koncilem Kostnickým vzdor průvodčímu listu císařovu nevinně upáleného mučedníka , kdež vypsán vzorný průběh života jeho ...etc. Vydáno v Brémách r. 1699 nákladem F.B. Saurmanse, Šolc Praha-Karlín bd.(1913) , 84 s., cpl. nepůvod, 150,- (H1)
 87. Lášek, Jan B.:Kristův svědek Mistr Jan Hus, Blahoslav Praha 1991, 28 s., obrož.,45,- prodáno-sold
 88. Loskot, František: Konrad Waldhauser, Předchůdce M. Jana Husa, Volná Myšlenka Praha 1909, 290,- (H1)
 89. Loskot, František: Milíč z Kroměříže, Otec české reformace, Volná Myšlenka Praha 1911, 290,- (H1)
 90. Lužnický, Rudolf: Mistr Jan Hus, jeho život a význam, II. doplněné vyd., Hrnčíř Nymburk 1921, 45,- prodáno-sold
 91. Lužnický, Rudolf: Mistr Jan Hus, jeho život a význam, II. doplněné vyd., Hrnčíř Nymburk 1921, 35,- prodáno-sold
 92. Macek, Josef.: Husité na Baltu a ve Velkopolsku, Rovnost, Praha 1952, 175 s., cpl. s přebalem, dedikace autora 240,- prodáno-sold
 93. Macek, Josef.: Husitské revoluční hnutí, Rovnost Praha 1952, 204 s., 14 obr. příloh + 4 mapky, cpl. s přebalem, 95,- (H1)
 94. Macek, Josef.: Husitské revoluční hnutí, Rovnost Praha 1952, 204 s., 14 obr. příloh + 4 mapky, cpl. s přebalem, dedikace autora redaktoru Němečkovi 180,- prodáno-sold (h1)
 95. Macek, Josef.: Husitské revoluční hnutí, Rudé Právo Praha 1953, pro večerní školu marxismu-leninismu, 54 s., Obrož., 35,- (H1)
 96. Macek, Josef.: The Hussite Movement in Bohemia, Orbis Prague 1958, second enlarged edition, 139 pp., 24 obr. příloh + 2 mapky, Obrož. s přebalem, 280,- (H1)
 97. Macek, Josef.: Jan Hus, Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, Svobodné Slovo, Praha 1961, 208 s., cpl. s přebalem, zachovalá, 240,- (H1)
 98. Macek, Josef a kol.: Mezinárodní ohlas husitství, NČSAV Praha 1958, 330 s., cpl. s přebalem, 280,- prodáno-sold
 99. Machovec, Milan: Bude katolická cirkev rehabilitovat Husa, NPL Praha 1965, 134 s., obrož., 170,- (H1)
 100. Machovec, Milan: Husovo učení a význam v tradici českého národa, Akademie, Praha 1953, 380 s., cpl. s přebalem, razítko a číslo bývalé Obrany Lidu 290,-prodáno-sold
 101. (Mareš, Bohumil ed.): Listy Husovy, Comenium Praha 1891, 252 s., ppl. opotř. uvolněná vazba 120,- prodáno-sold
 102. Mareš, Bohumil ed.: Listy Husovy, Hajn Praha 1811, 158 s., 3. vydání, obrož. opotř. uvolněná vazba, ušpiněno 90,- (H1)
 103. Martínek, V. ed.: Hus a husitství v české poesii, Otto Praha bd., 180 s., brož., nerozřezáno, Světová knihovna č. 1190-92, 50,- prodáno-sold
 104. Martínek, V. ed.: Hus a husitství v české poesii, Otto Praha bd., 180 s., cpl, 70,- prodáno-sold
 105. Martínek, V. ed.: Hus a husitství v české poesii, Otto Praha bd., 180 s., cpl, převazba, ušpiněno, ale nepoškozeno 60,- prodáno-sold
 106. Masaryk, T.G.: Jan Hus naše obrození a naše reformace, Bursík a Kohout Praha 1923., IV. rozšířené vyd., 193 s., ppl., 230,- prodáno-sold
 107. Masaryk, T.G.: Jan Hus naše obrození a naše reformace, Čas Praha 1899, II. vyd., 63 s., brož., 350,- (H1)
 108. Masaryk, T.G.: Jan Hus naše obrození a naše reformace, Bursík a Kohout Praha 1923, 198 s., brož., nerozřez. 230,- (H1)
 109. Masaryk, T.G.: Mistr Jan Hus a česká reformace, Družstvo Vlastivěda Mladá Boleslav 1920, 20 s., brož., opotřebováno, 35,-
 110. Mladenovic, Petr: Zpráva o soudu a odsouzení M. J. Husi v Kostnici, Otto Praha 1916, 144 s., překlad z latiny V. Flajšhans, cpl, převazba, bezvadná 125,- prodáno-sold
 111. Mladoňovic, Petr z: O umučení M. Jana Husa, Sbor Husův Tábor 1941, 24 s., překlad z latiny A. Matějů-Janáčková, Obrož, bezvadná, 65,- prodáno-sold
 112. (Molnár, Amedeo ed.) Husitské manifesty, Praha Odeon 1986, ed. Světová četba č.495, II. vyd., 270 s., brož., 140,- (H1)
 113. Mucha, Alfons, Dědina Jan: Mistr Jan Hus na Koncilu kostnickém, jeho výslech, odsouzení a upálení dne 6. července 1415, Praha vl.n. 1902, 180 s., umělecká cpl vazba, velký počin světoznámeho výtvarníka a jeho přítele, množství kreseb obou, 3.500,- prodáno-sold
 114. Mühlberger, Josef: Hus v Kostnici, román, překlad Olga Laurinová, Sfinx Janda Praha 1931, 180 s., Ocpl. , 80,- (H1)
 115. Mussolini, Benito: Mussoliniho kniha o Janu Husovi, muži pravdy = (Giovanni Huss Il veridico), (Výňatky), přeložila A. Loskotová, Turnov, Jan Jiránek, 1937, 24 s., Obrož. , zachovalá 380,- (H1)
 116. Nečas, Jaroslav, Starý, Václav: Mistr Jan Hus a Husinec, Praha Svépomoc 1969, 52 s., brož., 50,- prodáno-sold
 117. Nejedlý, Zdeněk: Hus a naše doba, Praha Svoboda 1946, II. vyd., 64 s., brož. obálka poškozena, nerozřezáno, 40,- prodáno-sold
 118. Nejedlý, Zdeněk: Hus a naše doba, Praha Československý spisovatel 1952, 58 s., brož. nerozřezáno, 60,- (H1)
 119. Nejedlý, Zdeněk: Mistr Jan Hus a jeho pravda, Praha Domov 1919, 39 s., brož., 60,- prodáno-sold
 120. Neumann, Augustin Alois: Hus dle nejnovější literatury, opravy a doplňky k Sedlákovu dílu o Husovi, Dědictví sv. Prokopa, Praha 1931, 68 s., brož., 135,- prodáno-sold
 121. Neumann, Augustin Alois: K dějinám husitství na Moravě, Velehrad Olomouc 1939, 160 s., Obrož., značeno razítky knihovny, bez mapky, jinak bezvadná a nerozřezaná, NK nemá, 450,- (H1)
 122. Novotný, Václav: Kybal, Vlastimil: M. Jan Hus, život a učení, Jan Laichter, Praha 1919-1931, brož., celkem 5 svazků, brožury jsou mírně opotřebené, dvě jsou opravované 3.400,- prodáno-sold
 123. Novotný, Václav:M. Jan Hus, Praha Otto bd. (1905?), 62 s., Přívazky: Paul Verlaine: Dvě prosy, Leonid Andrejev: Rozum, Robert Hamerling: Ahasver v Římě, ppl., A6, 4 knihy v jednom svazku, 140,- prodáno-sold
 124. Novotný, Václav: Z dějin vědeckého poznávání Husa, Kybal, Vlastimil: O úkolech společnosti Musea Husova v Praze, Praha Museum Husa 1919, 32 s., brož., 40,- prodáno-sold
 125. Obrátil, K.J.: Husova čítanka, Radoušek Přerov 1907, 159 s., obož., II. vydání, zachovalá, 130,-
 126. Obrátil, K.J.: Husova čítanka, Radoušek, Přerov 1907, 159 s., nepůvodní ppl., 130,- prodáno-sold
 127. Oliva, Václav: Husitský "arcibiskup", příspěvek k dějinám náboženského rozvratu XV. století v království Českém, Tisková liga Praha 1911, 112 s., A6, obrož., ve hřbetu poškozeno, 75,- prodáno-sold
 128. Opočenský, Hanuš: Protireformace v Čechách, Topič Praha 1914., 87 s., brož., 85,-> prodáno-sold
 129. Opočenský, Hanuš: Protireformace v Čechách, Topič Praha 1920., II vyd., 87 s., brož., 65,- prodáno-sold
 130. Palacký, František: Doba Husova, Otto Praha 1926, 255 s., Obrož, intaktní, nerozřezáno, Národní knihovna nemá, 360,-(H1)
 131. Palacký, František.: Mistr Jan Hus, článek prvý až čtvrtý Dějin Husistských 1403-1415, Zora Praha 1926, 136 s., brož., 130,- prodáno-sold
 132. Palacký, František: Obrana Husitství, Praha Družstvo CČS 1926, edice Blahoslav, 72 s., brož, opotř., 60,- prodáno-sold
 133. Pogius Výslech, odsouzení i upálení Mistra Jana Husa, K.O.F.C, bm., bd., 120 s., brož., 130,- prodáno-sold
 134. Procházka, Fr. S.: Mistr Jan Hus, Unie, 1921 Praha, ilustroval Josef Wenig, 56 s., A6, Okart., intaktní, 130,- (H1)
 135. Prokeš, Jaroslav Jan Žižka z Trocnova a jeho doba, Borový, 1920 Praha, 152 s. + obr. příloha, Obrož., nerozřez. 230,- (H1)
 136. Rambousek, Antonín, ed. Čtení o Mistru Janu Husovi, Osvětový svaz, b.d. (1915), Praha, 144 str., Obrož, opotř., částečně nerozřezáno, 90,- prodáno-sold
 137. Rambousek, Antonín, ed. Čtení o Mistru Janu Husovi, Osvětový svaz, b.d. (1915), Praha, 144 str., ppl, bezvadná, 130,- (H1)
 138. Rokycana, Mistr Jan: Obránce pravdy a zákona božího, výbor z kázání, obrany Kalich a z listů, Laichter Praha 1949, 225 s., brož., 150,- prodáno-sold
 139. Rokyta, Jan (vl.jm Adolf Černý): Zpěvník o Janu Husovi, Hovorka Praha 1915, 80 s., brož., 60,- (H1)
 140. Ryba, Bohumil: Betlemské texty, Orbis Praha 1951, 248 s., obrož., hřbet natržen, zachovalá, 240,- prodáno-sold
 141. Sahula, Jiří: Jan ze Želiva, vl. n. Hradec Králové 1915, 64 s., brož. opotř., 65,- prodáno-sold
 142. Sahula, Jiří: Husitské ženy, vl. n. Hradec Králové 1915, 64 s., brož., opotř. 65,- prodáno-sold
 143. Sahula, Jiří: Husitský tribun, historický obraz o třech dílech, I. díl, Vyšehrad Praha 1934,159 s., ppl., 65,- prodáno-sold
 144. Sahula, Jiří: Husitský tribun, historický obraz o třech dílech, III. díl, Vyšehrad Praha 1934,249 s., ppl., 75,- prodáno-sold
 145. Sahula, Jiří: Sektářské vědomosti o Husovi, Tiskové družsvo Hradec Králové 1924, 56 s., brož. 145,- (H1)
 146. Sahula, Jiří: Sociální postavení kněžstva v době husitské, vl. n. Hradec Králové 1915, 32 s., brož. 85,- prodáno-sold
 147. Sahula, Jiří: Církevní snahy Husovy, vl. n. Hradec Králové 1915, 32 s., brož. 65,- prodáno-sold
 148. Skalský, G. A.: Husitsví za hranicemi Čech, vln. Vídeň-Praha 1901, 52 s., ppl., převazba 140,- (H1)
 149. Slavík, Jan.: Husitská revoluce, studie historicko-sociologická, Orbis Praha 1934, 130 s., Obrož., intaktní 850,- (H1)
 150. (Stein, Evžen ed.,): M. Jan Hus jako universitní rektor a profesor, Laichter Praha 1948, 133 s., obrož., bezvadná, 90,- prodáno-sold
 151. Strobl, Karl Hans.: Die Fackel des Hus, roman, Staackmann Leipzig 1929, 560 s., Ocpl., zadní strana hřbetu poškoz., vlepeno exlibris 350,- prodáno-sold
 152. Sypták, J., Pokora, F., Švanda, G.: Jubilejní Postila, věnováno 500 leté památce mučednické smrti Mistra Jana Husa, vl. n. Holešov 1915, 464 s., Ocpl. 240,- prodáno-sold
 153. Šimák, J.V.: Hus a doba před ním, Topič Praha 1915, I. vyd., 108 s., brož., 75,- (H1)
 154. Šimák, J.V.: Hus a doba před ním, Topič Praha 1921, II. vyd., 108 s., brož., nerozřezáno, 75,-(H1)
 155. Šimák, J.V.: Od Kostnice po Lipany, Topič Praha bd., 85 s., brož., nerozřezáno, 65,- (H1)
 156. Šmahel, František: Jeroným Pražský, Svobodné Slovo 1966, edice Odkazy, 244 s., cpl. s přebalem, 125,- prodáno-sold
 157. Štěch, V. V.: Mistr Jan Hus ve výtvarném umění, Topič 1916, edice Umělecké památky 4, 40 s., Obrož, 75,- prodáno-sold
 158. Tyl, Josef Kajetán: Jan Hus, dramatická báseň v 5 odděleních, nákladem Dra. J. A. Gabriela 1849, přivázáno: Kolár, Josef Jiří: Žižkova smrt, nákladem Jarosl. Pospíšila 1851, 146+140 s., pkož.., zachovalá, (u obou knih se jedná o 1. vydání, vzácné) 1.450,- (H1)
 159. Tyl, Josef Kajetán: Jan Hus, historická hra o 8 jednáních s epilogem, upravil Jindřich Honzl, Girgal Praha 1947, 90 s., brož., 85,- (H1)
 160. Urbánek, Rudolf: Jan Žižka z Trocnova 1424-1924, Borový Praha 1924, 62 s., brož., nerozřezáno, 45,- prodáno-sold
 161. Urbánek, Fr.: Hus a Husitismus, předneseno v Konviktě dne 2. července 1898, Jeronym Praha 1898, 33s., brož., 75,- (H1)
 162. Urbánek, Rudolf: Z husitského věku, výbor historických úvah a studií, Akademie, Praha 1957, 292 s., Ocpl.., razítko a číslo SPN 190,- prodáno-sold
 163. (Vojtíšek, V., ed.): Památce Mistra Jana Husi, Borový 1915, 130 s., ckož., luxusní vydání pro Spolek bibliofilů, úprava Fr. Kysela, vícebarená sazba u Štence, luxusní celokoženou raženou vazbu provedl A. Jelínek, v pouzdře, zlatá ořízka, zlacený hřbet intaktní stav, formát A6, 790,- prodáno-sold
 164. Vischer, Melchior: Jan Hus, sein Leben und seine Zeit, erster und zweiter band, Societäts, Frankfurt 1940, 400+414 s., cpl. s přebalem, celý náklad této knihy zničen, 3.500,- prodáno-sold
 165. Vratislav, František: Mistr Jan Hus, nákladem Rolnické tiskárny Praha 1915, 254 s., ppl.,mnoho ilustrací, razítka knihovny, jinak bezvadná, 280,- (H1)
 166. Vrchlický, Jaroslav: Zpěvy husistké, Otto Praha 1915, 96 s., Oppl., ilustrace Adolf Kašpar, zajímavá typografie, bezvadná, 190,-(H1)
 167. Zap. K. V.: Vypsání husitské války, 6. vydání, Kober Praha bd., 696 s., luxusní polokož. vazba, ilustrace Brožík, Černý, Hetteš aj., 1.250,- prodáno-sold
 168. Žilka, František: Dokončit dílo Husovo!, SNO Praha 1930, 34 s., ppl, převazba, 60,- (H1)
 169. Žilka, F. ed.: Hus pro nás, výběr výroků ze spisů Husových ku poznání osobnosti reformátorovy v jejím významu pro dnešní Čechy, Comenium Praha 1917, 91 s., brož., nerozřezáno, úprava M. Kaláb, 190,- prodáno-sold

TOPlist © Akademický antikvariát Kant Praha
Antikvariáty Praha