Menu

Zpět na úvodní stránku

 

 

Nabídkový katalog č. 2

Jan Amos Komenský

Akademický antikvariát KANT
Opatovická 26, 110 00 Praha 1
E-mail: antikvariat.kant@atlas.cz


Vážení přátelé,
jakoukoliv z nížeuvedených publikací si můžete objednat on-line na e-antikvariat.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si budete přát zaslat vybrané knihy na dobírku, výslovně to uveďte a zároveň počítejte s tím, že vám bude účet navýšen o poštovné ve výši cca Kč 95,-. Lze rovněž provést úhradu předem, v tomto případě Vám obratem zašleme číslo našeho účtu a variabilní symbol, v tomto případě bude poštovné jenom Kč 65,- . Po připsání na náš účet Vám požadovanou publikaci zašleme a na vyžádání připojíme i fakturu. Nejjednodušší formou však zůstává osobní vyzvednutí v našem antikvariátu, vždy ale po předchozí domluvě.

czech abbreviations for english speaking friends: str. - pages, o-. - original, -brož. - booklet, -cpl. - full cloth binding, -ppl. - quarter cloth binding, celokožená - full leather binding, s přebalem - with dustcover, nerozřezáno - uncut, prodáno - sold, 1 USD = 20 CZK. Payments from abroad are possible via PayPal.


Poslední úprava 2. 10. 2012

 1. Berdychová, Jana: J. A. Komenský a tělesná kultura, Olympia Praha 1991, 64 s., brož., 65,- prodáno-sold
 2. Blekastad, Milada: Comenius, Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Universitetsvorlaget Oslo 1969, 892 s., cpl. s přebalem, bibliografie, rejstříky, 880,- prodáno-sold
 3. Blekastad, Milada: Comenius, Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Universitetsvorlaget Oslo Academia Praha 1969, 892 s., cpl. s přebalem, bibliografie, rejstříky, 950,- prodáno-sold
 4. Bohatcová, Mirjam.: J. A. Komenský, soupis rukopisů , Národní knihovna Praha 1957, 52 s., brož., 120,- prodáno-sold
 5. Čapková, Dagmar: Jan Blahoslav Čapek, k 10. výročí úmrtí komeniologa, Brandýs nad Orlicí Městský úřad 1992, 12 s., brož., 25,- prodáno-sold
 6. Černý, Josef: Knížka o Janu Amosu Komenském, k uvažování všem, kteří přemýšleti chtějí, Rašín Praha 1920, 80 s., brož., nerozřezáno, 50,- prodáno-sold
 7. Comenius-Garten in Rixdorf, Coloquium, Berlin 9. juni 1990, 66 s., brož. 90,- prodáno-sold
 8. Comenius-Garten in Rixdorf, Symposion, Berlin 12-13. Oktober 1990, 82 s., brož. 100,- prodáno-sold
 9. Comenius, Johannes Amos: Clamores Eliae, Mahnrufe des Elias, Primus Praha 1996, 48 s., ocpl. lamino, intaktní, 90,-
 10. Comenius, Johannes Amos: Um eine vollkommene Reformation, Oekumenischen Institun Prag 1957, 72 s., obrož, opotřebováno, 45,-
 11. Čapek, E.: Jan Amos Komenský, edice Kdo je 57-58, Orbis Praha 1947, 64 s., brož., 45,- prodáno-sold
 12. Čapek, E.: J. A. Komenského výchovný odkaz, SPN Praha 1957, 100 s., ocpl s přebalem., bezvadná 90,-
 13. Čapek, J.B.: Comenius - Na cestě z Labyrintu, Komenský a východní Čechy, MÚ Brandýs nad Orlicí 1992, 96 s., brož., bezvadná, 85,-
 14. Červenka, Jaromír: Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius, Academia Praha 1970, 266 p., cpl, s přebalem, 480,- prodáno-sold
 15. Denis, Ernest: Jan Amos Komenský a česká emigrace, Bursík a Kohout Praha 1904, 38 s., obrož, nerozřezáno, 85,-
 16. Dudycha, Vl.: Památník Českým Bratřím na Růžovém paloučku, Spolek Růžového paloučku Litomyšl 1919, 16 s., brožovaná, hřbet přelepen, 65,-
 17. Dvořák, Vladimír, Lášek, Jan ed.: Comenius als Theologe, Nadace Comenius Praha 1998, 272 s., laminovaná vazba, german and eglish texts, 320,-
 18. Filosofický časopis, ročník 40/1992, Monotematické číslo 400 let od narození Jana Amose Komenského, Filosofický ústav ČSAV Praha 1992, 176 s., obrož., příspěvky: Pešková, Večerka, Čapková, Funda, Schaller, Sousedík etc, zachovalá 90,- prodáno-sold
 19. Floss, Pavel: Jan Amos Komenský, od divadla věcí k dramatu člověka, Profil Ostrava 1970, 172 s., 32 tab. cpl v přebalu, 480,- prodáno-sold
 20. Hajšman, Jan: Po stopách Komenského v Holandsku, Mladé proudy Praha 1920, 59 s., brož. 70,- prodáno-sold
 21. Hendrich, Josef ed.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů, DP Praha 1941, 256 s., brož. obálka Švabinský, 250,-
 22. Hendrich, Josef ed.: Jan Amos Komenský ve světle svých spisů, DP Praha 1941, 256 s., bez přebalu 230,-
 23. Hošťálek, Inn.: Jana Amosa Komenského život a dílo v obrazech, Komenský Praha 1939, 104 s., brož., mírně opotřebováno, 140,-
 24. Hošťálek, Inn.: Mausoleum Jan Amosa Komenského v Naardenu , Komenský Praha 1935, 40 s., brož., intaktní, podpis autora, 140,-
 25. Hošťálek, Inn.: Poslední útulek Mausoleum Jan Amosa Komenského v Naardenu 8. května 1937, Komenský Praha 1937, 96 s., brož. 120,-
 26. Hýbl, František: Das Comenius- und Schulmuseum in Přerov, Ein Überblick über die Sammlungen, Berlin-Neukölln Bezirkamt 1992, 16 s., brož. 65,-
 27. Chlup, Otokar a kol.: Jan Amos Komenský, život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění, SPN Praha 1963, , Ocpl.velké množství reprodukcí, 650,-
 28. Jan Amos Komenský a jeho dílo, Praha Academia bd, 20 s., volné listy ve skládačce, informativní tisk, 45,- prodáno-sold
 29. Johann Amos Comenius 1592-1670 Ein europäischer Theologe, Philosophe ud Pädagoge am Beginn der Neuzeit, Düsseldorf Univesitätsbibliothek 1992, 52 s., katalog k výstavě, brož. 120,- prodáno-sold
 30. Kádner, K. (správně O.): J.A. Komenský, Pelcl Praha 1912, 56 s., 70,-
 31. Kalivoda, Robert: Husitská epocha a J. A. Komenský, Odeon Praha 1992, 312 s., brož. rejstřík, 90,- prodáno-sold
 32. Klíma, Jiří Václav: Jan Amos Komenský, Peroutka Praha 1945, 280 s., Ocpl. s přebalem representativní publikace příspěvky, m.j. Krofta, Nejedlý, Žilka, Chlup, Pražák, Čapek, hlubotiskové přílohy, intaktní s přebalem 360,- prodáno-sold
 33. Komenský, Jan Amos: Autobiografické vyznání, plány, dopisy, SPN Praha 1975, 424 s., cpl. s přebalem, svazek VIII. Vybrané spisy JAK, 340,- prodáno-sold
 34. Komenský J. A.: Analytická didaktika, Státní nakladatelství Praha 1947, 112 s., obrož. 140,- prodáno-sold
 35. Komenský, Jan Amos: Cesta světla dosud vyhledané a i nadále vyhledávaná SPN Praha 1961, 312 s., cpl. s přebalem, česká i latinská verze 280,- prodáno-sold
 36. Komenský, Jan Amos: De primario ingenia colendi instrumento, sollerter vesando, libris, SPN Praha 1970, překlad do 6 jazyků, 210 s., volné archy v přebalu, 180,-
 37. Komenský, Jan Amos: Didaktika, téhož 1. nawržení krátké o obnowení škol w Králowstwí českém 2. příslowí, čili maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům, nákladem Českého museum Praha 1849, 268 s., ppl. titul.list poškozen vystřižením razíka 850,- prodáno-sold
 38. Komenský, Jan Amos: Didaktické spisy, (Didaktiky, Didaktika analytická, Informatorium školy mateřské, Ráj český, Navržení krátké), Dědictví Komenského Praha 1951, 402 s., ppl. s přebalem, 380,- prodáno-sold
 39. Komenský, Jan Amos: Didaktika analytická, Samec Praha 1946, 115 s., brož. 120,- prodáno-sold
 40. Komenský, Jan Amos: Didaktika velká, Dědictví Komenského Praha, 316 s., ppl., edice Vybrané spisy díl I. přeložil A. Krejčí, ed. J. Hendrich, úprava V. Preissig, 360,-prodáno-sold
 41. Komenský, Jan Amos: Didaktika to jest umění umělého vyučování, Kobr Praha 1926, 316 s., ppl., reprint z roku 1892, 120,- prodáno-sold
 42. Komenský, Jan Amos: Díla slovesného umělce, SPN Praha 1974, 812 s., cpl. s přebalem, svazek VII. Vybrané spisy JAK, 320,- prodáno-sold
 43. Komenský, Jan Amos: Díogenes Kynik znovu na živu, školní hra , Svátek České Budějovice 1920, 76 s., ppl. přeložil Josef Hendrich, bezvadná, 190,-
 44. Komenský, Jan Amos: Drobnější spisy některé, Beseda učitelská Praha 1876, 106 s., ppl. nepůvodní, vysvětlivky, 380,- prodáno-sold
 45. Komenský, Jan Amos: Dvojí poselství k českému národu (Kšaft/Smutný hlas), Vyšehrad Praha 1970, 109 s., cpl. s přebalem, vysvětlivky, 130,- prodáno-sold
 46. Komenský, Jan Amos: Dušesloví, stručný nástin Jana Amosa Komenského, Jan Kapras ed., Šašek Velké Meziříčí 1892, 97 s., brož., nerozřezáno , 170,- prodáno-sold
 47. Komenský, Jan Amos: Diogenes Kynik, Znovu na živu, Školní hra o čtyřech dějstvích, J. Svátek České Budějovice 1920, 76 s., brož., 65,- prodáno-sold
 48. Komenský, Jan Amos: Drobnější spisy některé, Jak lenivost ze škol vypuditi. Pravidla mravů. Zákony gymnasia Lešenského. Zákony školy dobře spořádané. Pravidla života. Katóna mravná poučování. Beseda učitelská Praha 1876, 106 s., ppl. nepůvodní slepá vazba, vysvětlivky, 370,- prodáno-sold
 49. Komenský, J. A.: Duchovní písně, připravil Antonín Škarka, Vyšehrad Praha 1952, 526 s., cpl. vazba pošk vodou, 240,-
 50. Komenský, Jan Amos: Dvojí poselství k českému národu (Kšaft/Smutný hlas), Vyšehrad Praha 1970, 109 s., cpl. s přebalem, vysvětlivky, 130,-
 51. Komenský, Jan Amos: Fortius redivivus faber fortunae J.A. Comenii, Otto Praha (1926?), 112 s., překlad Jaroslav Havelka, obrož., zachovalá, 130,- prodáno-sold
 52. Komenský, Jan Amos: Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů (Angelus Pacis, Gentis Felicitas) SPN Praha 1956, 223 s., luxusní celokožená vazba v pouzdře, latinský a český text, 980,- prodáno-sold
 53. Komenský, Jan Amos: Gentium salutis reparator, Posel míru a blaha národů (Angelus Pacis, Gentis Felicitas) SPN Praha 1956, 223 s., cpl., latinský a český text, 280,-
 54. Komenský, Jan Amos: Haggaeus redivivus, Comenium Pardubice 1893, 128 s., obrož., obálka otřepena, uvnitř nečtená intaktní, 380,-
 55. Komenský, Jan Amos: Haggaeus redivivus, Dětská domovina Komenského Tábor 1921, 144 s., cpl., nepůvodní převazba, občasné marginálie, zachovalá, 190,-
 56. Komenský, Jan Amos ed.: Historie o těžkých protivenstvích cirkve české, hned od počátku jejích na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894. až do léta 1632 za panování Ferdinanda II, s připojení historie o persekucí Valdenských roku 1655 stalé a Jana Rosacia: Koruny neuvadle mučedlníků Božích Českých, Spolek Komenského Praha 1888, 384 s., ppl., 450,- prodáno-sold;
 57. Komenský, Jan Amos ed.:Historie o těžkých protivenstvích cirkve české, hned od počátku jejích na víru křesťanskou obrácení v létu Páně 894. až do léta 1632 za panování Ferdinanda II, s připojení historie o persekucí Valdenských roku 1655 stalé, Spolek Komenského Praha 1922, 282 s., ppl., zachovalá, 180,- prodáno-sold
 58. Komenský, Jan Amos: Hlubina bezpečnosti aneb svět vyobrazený jak v samém jediné Bohu... Připojen jest: Výhost světu, Vincenc Paseka Praha 1864, 256 s., cpl., zlatě ražený portrét na desce, a frontispis, opotř. hřbet, 650,- prodáno-sold
 59. Komenský, Jan Amos: Hlubina bezpečnosti aneb světlé vymalování..., Spolek Komenského Praha 1878, 132 s., brož., částečně nerozřezáno, opotř. 350,-
 60. Komenský, Jan Amos: Informatorium školy mateřské, upravil F.R. Tichý, SPN Praha 1986, 54 s., brož. 95,-
 61. Komenský, Jan Amos: Informatorium školy mateřské, Kalich Praha 1992, 144 s., Ocpl. s přebalem, intaktní, 145,- prodáno-sold
 62. Komenský, Jan Amos: (Komenský maminkám) Informatorium školy mateřské, přepsala Leont. Mašínová, YMCA Praha 1947, 90 s., dedikace a podpis Leontiny Mašínové, datum duben 1947, intaktní 260,- prodáno-sold
 63. Komenský, Jan Amos: (Komenský maminkám) Informatorium školy mateřské, přepsala Leont. Mašínová, YMCA Praha 1940, 90 s., 90,- prodáno-sold
 64. Komenský, Jan Amos: Jana Amose Komenského Vlastní životopis ze spisu "Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia...", ÚNKUČ Praha b.d. (1924), 133 s., brož., 360,- prodáno-sold
 65. Komenský, Jan Amos: Jana Amose Komenského Vlastní životopis ze spisu " Pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou", ÚNKUČ Praha b.d. (1924), 133 s., cpl.., přeložil Josef Hendrich, ilustr. Otakar Štáfl, dvoubarevný tisk, iniciály nepůvodní převazba, bezvadná, 350,-
 66. Komenský, Jan Amos: Janua Aurea Qvinqve Linguarum Reserata ..., Frankfurt nad Mohanem 1644, 505 s., pozdější polokožená vazba, listy s hnědými fleky, vyspraveno, ořezáno, 18.000,-prodáno-sold
 67. Komenský, Jan Amos: Jedno nezbytné, Unum necessarium, Kalich Praha 1999, 184 s., cpl.,lamino, přeložil Luděk Brož, intaktní, 250,-
 68. Komenský, Jan Amos: Jednoho jest potřebí, Laichter Praha 1920, 211 s., cpl., bezvadná, 250,-
 69. Komenský, Jan Amos: (Kšaft Komenského) Odkaz umírající matky Jednoty Českobratrské, Dětský domov Komenského 1945 Tábor, 52 s., Obrož. , zachovalá, 65,-
 70. Komenský, Jan Amos: Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské, Českobratrské snahy Brno 1920, 28 s., obrož., 190,- prodáno-sold
 71. Komenský, Jan Amos: Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské, Laichter 1939, 68 s., obrož. , 90,-
 72. Komenský, Jan Amos: Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské, Štifter Letovice 1920, 28 s., obrož. přebal poškozen, uvnitř bezvadná, 90,-
 73. Komenský, Jan Amos: Kšaft umírající matky Jednoty Českobratrské, Spolek bibliofilů 1908, 76 s., ocperg. luxusní pergamenová vazba zlatě tlačená, úprava Karel Dyrynk, ilustrace Adolf Kašpar, vazba B. Fischer , intaktní, 3.200,-
 74. Komenský, Jan Amos: Labirynt swěta a rág srdce ..., Jeřábek Praha 1809, 226 s., Oppl. 650,- prodáno-sold
 75. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Strnad Praha 1940, 194 s., Okart. s přebalem, dřevoryty Karel Štika, přebal mírně opotřebován, jinak bezvadná, 360,- réservé
 76. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Matice lidu ročník XXVI Praha 1892, 190 s., cpl. nepůvodní, 190,-
 77. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, Barvič Brno 1900, 158 s., ppl. , dobová převazba, opotřebováno, 120,-
 78. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Otto Praha 1906, 271 s., cpl. , 130,-
 79. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, Barvič Brno 1908, 158 s., Obrož. , plán připojen, vazba dobově vyspravena, podpis majitele, 130,-
 80. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Bradáč, Královské Vinohrady 1919, 150 s., Ockž. černočervený tisk, 850,- prodáno-sold
 81. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a Ráj srdce, Vaněk a Votava Praha 1919, 204 s., Obrož. ušpiněná, hřbet přelepen, opotřebovaná 145,-
 82. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Kvasnička a Hampl Praha 1937, 200 s., brož. ušpiněná, mapa nechybí 95,- prodáno-sold
 83. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, ČGU Praha 1939, 204 s., Obrož., 130,- prodáno-sold
 84. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Šolc a Šimáček Praha 1940, 176 s., Ocpl. s přebalem, rejstříky, reprodukce dobových ilustrací, zachovalá, 750,-
 85. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a lusthauz srdce, ELK Praha 1941, 166 s., cpl. s přebalem, rejstříky, 12 dřevorytů F. Duši, 1.500,- prodáno-sold
 86. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a lusthauz srdce, ELK Praha 1941, 166 s., cpl. bez přebalu, rejstříky, 12 dřevorytů F. Duši, 750,-
 87. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Praha SPN 1955, 151 s., ppl. razítko nakladatelství, bezvadná, 120,-
 88. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Praha Svobodné Slovo-Melantrich 1956, 190 s., cpl. s přebalem, poznámky, ilustrace Jan Konůpek!, značeno nakladatelským razítkem 450,-
 89. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Naše vojsko Praha 1956, 256 s., cpl. s přebalem, kniha intaktní, přebal natržen, 290,- prodáno-sold
 90. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Odeon Praha 1970, 216 s., Ocpl. s přebalem a ochrannou folií, 260,-
 91. Komenský, Jan Amos: Labyrint světa a ráj srdce, Naše vítězství Olomouc 1928, 182 s., Obrož, s předmluvou F. Urbánka, Národní knihovna nemá, hřbet rozvolněn, jinak bezvadná, 460,-
 92. Komenský, Jan Amos: Listy přátelům a příznivcům, nakladatelství Kalich Praha 1939, 64 s., obrož, překlad Josef Hendrich , intaktní 170,-
 93. Komenský, Jan Amos: Listy přátelům a příznivcům, Lidové nakladatelství Praha 1970, 223 s., cpl. s přebalem, rejstřík, poznámky, 180,- prodáno-sold
 94. Komenský, Jan Amos: Listové do nebe, Tranosscius Liptovský Sv. Mikuláš 1925, 40 s., brož., reprint z roku 1619, 90,- prodáno-sold
 95. Komenský, Jan Amos: Listové do nebe, Reichel Praha 1929, 132 s., brož., edice Špalíček, il. František Bílek, 390,-
 96. Komenský, Jan Amos: Nejnovější metoda jazyků, SPN Praha 1964, 428 s., cpl. s přebalem, svazek III. Vybrané spisy JAK, 280,- prodáno-sold
 97. Komenský, Jan Amos: Nedobytedlný hrad, Jméno hospodinovo, Evangelická Matice A.V. Trnávka 1917, 37 s., brož.dobové marginálie, 70,- prodáno-sold
 98. Komenský, Jan Amos: Nedobytedlný hrad, Jméno hospodinovo, Českobratrské knihkupectví Brno 1940, 48 s., Obrož, bezvadná, 150,- réservé
 99. Komenský, Jan Amos: Nedobytedlný hrad, Jméno hospodinovo, Českobratrské knihkupectví Brno 1940, 48 s., ppl. nepůvodní slepá převazba, zachovalá, 140,- prodáno-sold
 100. Komenský, Jan Amos: O duchovním zpěvu, předmluva k amsterodámskému kancionálu 1659, úvod Timoteus Zelinka,Kalich Praha 1944, 31 s., brož., 85,- prodáno-sold
 101. Komenský, Jan Amos: Obnova církve, Haggaeus redivivus, Kalich Praha 1952, 136 s., cpl. s přebalem, 180,-
 102. Komenský, Jan Amos ed.: Obraz Jednoty českobratrské čili Jana Lasitského historia o puvodu a činech Bratří Českých kniha osmá, jenž..., Spolek Komenského Praha 1869, Českobratrská biblioteka č. 1, pkž. vazba opotř., fleky, 350,- prodáno-sold
 103. Komenský, Jan Amos: Orbis sensualium pictus, svět v obrazích, Strnad Praha 1942, 329 s., cpl. s přebalem, původní dřevoryty Norimberského vydání, 480,- prodáno-sold
 104. Komenský, Jan Amos: Orbis sensualium pictus, svět v obrazích, Jubilejní přetisk prvního vydání z roku 1658, Strnad Praha 1942, 329 s., Oppl., původní dřevoryty Norimberského vydání, bez přebalu 450,- prodáno-sold
 105. Komenský, Jan Amos: Orbis pictus, svět v obrazích, Borový Praha 1941, 256 s., brož., původní dřevoryty Norimberského vydání, 380,-
 106. Komenský, Jan Amos: Orbis pictus, Die Welt in Bildern, Swvět w obrazích ..., Pospíšil Hradec Králové 1833, 454 s., lepenková vazba, dobové dřevoryty , 4.800,- prodáno-sold
 107. Komenský, Jan Amos: Orbis pictus, svět v obrazích, výbor Artia Praha 1958, 42 s., brož., původní dřevoryty Norimberského vydání, bibliofilská úprava v pouzdře 280,- prodáno-sold
 108. Komenský, Jan Amos: (Orbis pictus) Joann. Amos Comenii Orbis Pictus, die Welt in Bildern, in zwey und achtzig Abschnitte zum Gebrauche der kleinsten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten zusammengezogen / Wien : Gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, 1792. 167 p. : ill. ; 17,5 cm. Dobová převazba do natíraného papíru, pozdější restaurace, několik dřevorytů dětsky kolorováno či inkoustem označeno. 14.500,-prodáno-sold
 109. Komenský, Jan Amos: (Orbis pictus) Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis, Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer Anno 1695, reprint SPN Praha 1979 včetně předmluvy, indexu a epilogu, cpl. 350,- prodáno-sold
 110. (Komenský, Jan Amos): Orbis pictus, v řeči české a německé. Pro nižší třídy středních škol jakož i pro průmyslové a vyšší dívčí školy dle Komenského vzdělal a co konversační knihu řeči české a německé upravil František Patočka., Kober Praha 1870, 140 s., pkž. vaz., 77 xylografických ilustrací Jana Kostěnce. Stav dobrý, fleky papíru. 1.680,- prodáno-sold
 111. Komenský, Jan Amos: Orbis pictus, svět v obrazích, Borový Praha 1941, 254 s., váz. perg. papír, původní dřevoryty Norimberského vydání, značeno soukromým razítkem, intaktní 380,-
 112. Komenský, Jan Amos: O sobě, Odeon Praha 1987, 380 s., cpl. s přebalem, rejstřík, chronologická tabulka, 180,- prodáno-sold
 113. Komenský, Jan Amos: Píseň písní Šalomounových, Mladá fronta Praha 1983, volné archy v přebalu , bibliofilie, ilustrace Jiří Svoboda, bezvadná, 450,-
 114. Komenský, Jan Amos: Pravidla života křesťanského každodenní, Verner Daňkovice 1947, 20 s., obrož. , bibliofilie, nerozřezáno-intaktní, 130,-
 115. Komenský, Jan Amos: Praxis Pietatis to jest O cvičení pobožnosti pravé, Křesťanský spolek mladíků v Čechách Praha 1922, 433 s., ocpl. , předmluva J.B Elsner, zachovalá 280,- prodáno-sold
 116. Komenský, Jan Amos: Praxis Pietatis to jest O cvičení pobožnosti pravé, Spolek Komenského Praha 1877, 472 s., cpl. , předmluva J.B Elsner, 280,- prodáno-sold
 117. Komenský, Jan Amos: Pres Boží, to jest kratičké Rozvážení slov Jeremiáše Proroka, Brno Českobratrské knihkupectví 1939, 20 s.,Obrož., bezvadná 95,- réservé
 118. Komenský, Jan Amos: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Evangelická diaspora Tábor 1918, 47 s., brož., nerozřezáno , přiloženo "Pres Boží" 130,- prodáno-sold
 119. Komenský, Jan Amos: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, Českobratrské knihkupectví Brno 1941, 62 s., Obrož., místy marginálie tužkou, bezvadná, 140,- réservé
 120. Komenský, Jan Amos: Polnice milostivého léta pro národ český, Chráska vln. Kutná Hora 1945, 47 s.,Obrož., frontispice a obálka Jan Konůpek, z holandštiny přeložil Pavel Josef Chráska, bezvadná 450,-
 121. Komenský, Jan Amos: Poselství Jednoty bratrské, Praha Kalich 1940, 96 s.,Obrož., zachovalá 160,-
 122. Komenský, Jan Amos: Ráj srdce (výbor), Praha Lyra Pragensis 1992, 14 s.,Obrož., signovaná rytina ve frontispisu Bedřich Housa, bibliofilské číslované vydání, bezvadná, 170,-
 123. Komenský, Jan Amos: Řeči potocké, Praha Dědictví Komenského 1894, 95 s.,Ocpl., zachovalá tlačená vazba 180,- prodáno-sold
 124. Komenský, Jan Amos: Scholarum reformator pansophicus, Pansofický vychovatel, SPN Praha 1956, 95 s., cpl s přebalem, 260,- prodáno-sold
 125. Komenský, Jan Amos: Smutný hlas zaplašeného hněvem Božím pastýře k rozplašenému hynoucímu stádu, Praha Mladý Křesťan 1914, 46 s.,Obrož., bezvadná 130,- prodáno-sold
 126. Komenský, Jan Amos: Spisy historické a politické, SPN Praha 1972, 556 s., cpl. s přebalem, svazek VI. Vybrané spisy JAK, 360,- prodáno-sold
 127. Komenský, J.A.: Sto listů Jana Amosa Komenského, Laichter Praha 1942, 399 s., obrož. bezvadná 260,-
 128. Komenský Jan. A.: Stručná historie církve slovanské, Melantrich Praha 1941, 116 s., brož, nerozřezáno 250,-
 129. Komenský Jan. A.: Škola pansofická, Z latiny vyložil Fr. J. Zoubek, Beseda učitelská Praha 1875, 82 s., obrož., hřbet přelepen 350,-
 130. Komenský Jan. A.: Štěstí národa, Otto Praha 1901, 56 s., obrož., nerozřezáno 125,- prodáno-sold
 131. Komenský, Jan Amos: Truchlivý, I. - IV., Evang. ref. Diaspora jihočeská Tábor 1916, 159 s., brož., 250,- prodáno-sold
 132. Komenský, Jan Amos: Truchlivý, to jest smutné a tesklivé člověka křesťana nad vlasti a církve bídami naříkání ..., Česká reformace Praha 1918, 64 s., brož., opotř., značeno podpisem etnografky dr. Hasalové 70,-
 133. Komenský, Jan Amos: Über den rechten Umgang mit Büchern, den Hauptwekzeugen der Bildung, Uherský Brod Muzeum Komenského 1986, 36 s., volné archy v obalu, 60,- prodáno-sold
 134. Komenský, Jan Amos: Umění kazatelské, Spolek Komenského Praha 1893, 108 s., brož., nerozřezáno, 140,- prodáno-sold
 135. Komenský, Jan Amos: Věječka moudrosti neboli Umění moudře svá díla opět probírat, SPN Praha 1969, 48 s., volné archy v přebalu, bezvadná, 90,-
 136. Komenský, Jan Amos: Via Lucis, Cesta světla, SPN Praha 1961, 223 s., cpl. s přebalem, latinský text dle vydání amsterodamského 1668, 480,- reserve
 137. Komenský, Jan Amos: Všenáprava, Panorthonosie, Orbis Praha 1950, 388 s., brož., nerozřezáno, 890,- réservé
 138. Komenský, Jan Amos: Vševýchova, Pampaedia, překl. Josef Hendrich, Státní nakladatelství Praha 1948, 272 s., brož. obálka Vlastimil Hofman, 360,-
 139. Komenský, Jan Amos: Veškeré spisy, svazek IV. oddíl 2. Didactica magna, Imformatorium cholae Maternae, ÚSJU Brno 1938, 327 s., brož. nerozřezáno 380,-
 140. Komenský, Jan Amos: Veškeré spisy, svazek VI. Leges Illustris gymnissi Lesnensis, Didactica dissertatio, Diogenes cynicus redivivus, Abraham patriarcha, Regulee vitae, linguarum methodus novissima, ÚSJU Brno 1911, 558 s., brož. nerozřezáno 480, prodáno-sold
 141. Komenský, Jan Amos: Výhosť světu, Hladký Hranice 1942, 40 s., okart. bibliofilie, číslovaný výtisky 29 z 75, dřevoryty Jožka Baruch, jeden signován, bezvadná, 850,-
 142. Komenský, Jan Amos: Vyznání víry Jednoty Bratří Českých vydané J.A. Komenským r. 1662, Česká reformace Praha 1918, 80 s., brož. hřbet vyspraven, 180,-
 143. Komenský, Jan Amos: Závěť Komenského, Dětský domov Komenského v Táboře 1942, 22 s., brož. bezvadná, 80,-
 144. Kožik, František: Das Schmerzenreiche und Heldenhafte Leben Jan Amos Komenskýs, SPN Prag 1958, 219 s., ocpl. s přebalem, ilustrace Cyril Bouda, intaktní., 290,- prodáno-sold
 145. Kožik, František: Jean Amos Comenius (francais), Orbis Praga 1980, 88 s., 19 obr., brož. , 120,- prodáno-sold
 146. Kožik, František: Johan Amos Comenius (francais) SNTL Prague 1958, 88 s., cpl. , Publikace pro Světovou výstavu Brusel 120,- prodáno-sold
 147. Kožik, František: Jan Amos Komenskij (rusky), Orbis Praga 1980, 88 s., 19 obr., brož. , 120,- prodáno-sold
 148. Kožik, František: Jan Amos Komenský, muž touhy, Orbis Praha 1968, 40 s., 9 obr. , brož. japonská vazba do leporela, návrh Jiří Rathouský, zachovalá , 130,-
 149. Kožik, František: Johan Amos Comenius (english), SNTL Prague 1958, 88 s., cpl. , intakt., Publikace pro Světovou výstavu Brusel 190,- prodáno-sold
 150. Krasnovskij, A. A. : Jan Amos Komenskij, GUPI Moskva 1953, 324 s, rusky, cpl., 280,- prodáno-sold
 151. Kratochvíl, Miloš V.: Život Jana Amose, Československý spisovatel Praha 1979, 260 s., cpl. s přebalem, 60,- prodáno-sold
 152. Krátký Radovan, Stejskal Václav: Apoštol míru J.A. Komenský, ELK Praha 1949, 231 s., cpl. s přebalem ,l 120,-
 153. Kumpera, Jan: Jan Amos Komenský, Muzeum Komenského Uherský Brod bd, II. vydání, 60 s., 80,- prodáno-sold
 154. Kumpera, Jan, Hejnic Josef: Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny, Muzejní a vlastivědná společnost Brno 1988, 96 s., 25 obr., brož. 150,- prodáno-sold
 155. Kurdybacha Lukáš: Působení Jana Amosa Komenského v Polsku, SPN Praha 1960, 283 s., 280,-
 156. Künkel, Hans: Das Labyrinth der Welt, der Roman des Comenius, Berlin Evangelische verlagsanstalt 1956, 360 s., cpl., 170,- prodáno-sold
 157. Kvačala, Ján: J. A. Komenský, Otto Praha 1921, 173 s., brož., nerozřezáno , poznámky, 180,-
 158. Kvačala, Ján: Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského, sešit 1, Ústřední spolek Jednot učitelských Brno, 1910, 56 s., brož. nerozř., 160,- prodáno-sold
 159. Lepš, Václav: Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku, ČSA Semily 1970, 17 s., brož, dřevoryt V. Cinybulk 35,- prodáno-sold
 160. Lindner, Gustav Adolf: Život J. A. Komenského, Urbánek Praha 1878, 72 s., ocpl., bezvadná 650,-
 161. Lordkipanidze, D. : Jan Amos Komenskij , Izdatelstvo Pedagogika Moskva 1970, 440 s., ocpl., v ruštině, zachovalá, 90,-
 162. Lordkipanidze, D. O.: Jan Amos Komenský 1592/1670, SPN Praha 1972, 340 s., ocpl. s přebalem 180,-
 163. Masaryk, Zubatý, Jakubec: Johannes Amos Comenius (in english), Orbis Praha 1928, 62 p., brož. portrait of Hollar 260,-
 164. Matiegka, J. atd.: J. A. Komenského hrob v Naardenu a československé školství zahraniční, spolek Komenský Praha bd., 8 s., 33 obr., brož. 80,-
 165. Menčík, Ferdinand: Jan Amos Komenský, životopisný nástin, Šimáček Praha 1892, 48 s., brož., hřbet vyspraven, 125,-
 166. Merhout, Cyril: Jan Amos Komenský, Melantrich Praha 1920, 53 s., brož., nerozřezáno, 45,-
 167. Moutová, Nicolette, Polišenský Josef: Komenský v Amsterodamu, SPN Praha 1970, 152 s., cpl s přebalem 250,-
 168. Mrazík, Jan: Jan Amos Komenský, Matice lidu Praha 1893, 160 s., přívázáno Menčík F. Jan Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti, ppl., 70,-
 169. Novák, Jan: Působení vševědných záměrů J. A. Komenského na jeho zásady paedagogické, vl.n. Praha 1899, 140 s., brož., mírně ušpiněná 2400,-
 170. Novák, J. V.: Nové myšlenky v starém Komenském, Macharova knihovna sv. III., Volná myšlenka Praha 1914, 40 s., brož., 60,-
 171. Novák, Jan V.: Spisovatelské podněty Komenského ve vlasti, Družstevní knihtiskárana Zábřen na Severní Moravě 1912, 26 s., brož., 90,-
 172. Nováková, Julie: 1/4 století nad Komenským, Kalich Praha 1990, 254 s., brož., 80,-
 173. Palouš, Radim: Komenského Boží svět, SPN Praha 1992, 144 s., brož., intaktní 59,-
 174. Pánek, Jaroslav: Joan Amos Comenius, Lehrer der Nationen, Orbis Prag und VV Kaschau 1991, 108 s., 32 obr. příloh, obrož., intaktní 86,- prodáno-sold
 175. Piaget, Jean ed.: John Amos Comenius 1592-1670, Selections, In commemoration of the third centernary of the publication of Opera Didactica Omnia, UNESCO Paris 1957, 184 p., brož., 360,- prodáno-sold
 176. Piaget, Jean ed.: Jan Amos Komenský 1592-1670, Výbor z díla, UNESCO a SPN, Paris a Praha 1958, 196 s., brož., bezvadná, 260,-
 177. Polišenský, Josef ed.: Kniha bolesti a smutku, výbor z Moravských kronik XVIII. století, ELK Praha 1948, 204 s., ppl. s přebalem, poznámky, 120,-
 178. Polišenský, Josef: Komenský, muž labyrintů a naděje, Academia Praha 1996, 220 s., oppl. s přebalem, intaktní, 240,-
 179. Popelová, Jiřina: Jana Amose Komenského cesta k Všenápravě, SPN Praha 1958, 458 s., cpl s přebalem, 260,-
 180. Polanský, František ed.: Komenský o knihách, z díla J.A. Komenského, SPN Praha 1958, 30 s., brož. 70,-
 181. Polanský, František : Průvodce památníkem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Krajské museum Gottwaldov 1946, 56 s., brož. 60,-
 182. Polišenský, Josef : Jan Amos Komenský, edice Odkazy, Melantrich Praha 1973, 276 s., cpl s přebalem, 120,- prodáno-sold
 183. Pražák, František: Ráj srdce, SNDK Praha 1958, 169 s., ilustroval Strnadel, ppl., přebal chybí, 120,-
 184. Přibyl, Jožka: J. A. Komenský, apoštol mládeže, Jednoty učitelské Brno 1920, 16 s., brož 25,-
 185. Rádl, Emanuel: Věda a víra u Komenského, YMCA Praha 1939, 80 s., brož., nerozřezáno-intaktní, 180,-
 186. Rosenzweig, Milan a Balajka, Bohumil: Komentář k Labyrintu světa, SPN Praha 1956, 54 s., brož., 90,-
 187. Říčan, Rudolf: Jan Amos Komenský muž víry, lásky a naděje, Kalich Praha 1971, 147 s., brož., stopy vlhkosti, 85,-
 188. Smetánka, Bohumil: Poutník, život a dílo J. A. Komenského, Synodní evangelisační odbor Brno 1946, 77 s., brož., 80,-
 189. Somr, Miroslav: Muž naděje a touhy, posel budoucnosti (Zamyšlení nad myšlenkami Jana Amose Komenského), Jihočeská universita České Budějovice 1994, 192 s., brož., opotřebováno, podtrháno zvýrazňovačem, 75,- prodáno-sold
 190. Špaček, Stanislav: Komenský a zdatnost, Organisační společnost Praha bd (1941), 24 s., brož, dedikace autora 75,-
 191. Škarka, Antonín Nový komeniologický nález Kázaní pohřební nad P. Fabriciem z r. 1649, Akademie Praha 1938, 76 s., 90,- prodáno-sold
 192. Steiner, Martin ed.: Comenius´ Heritage and Education of Man for the 21st Century, Papers of Section 6, Karolinum Praha 1998, 312 s.. brož. english and german texts, 250,- prodáno-sold
 193. Štěch, Karel: Učitel národů J. A. Komenský, Státní nakladatelství Praha 1920, 40 s., brož., 50,-
 194. Tůma Přeloučský: Spis o původu Jednoty Bratrské a o chudých lidech, Melantrich Praha 1947, 152 s., brož., nerozřezáno 270,- prodáno-sold
 195. Velčovská, Lubše: Jan Amos Komenský, Život a dílo, Muzeum JAK Uherský Brod 1970, 32 s., obrož., 30,-
 196. Vlček, Adolf: Jan Amos Komenský, Hrnčír Nymburk 1924, 57 s., brož., 40,-
 197. Vonka, R.J.: Běžec s pochodní, Myšlenky o J. A. Komenském, Pokrok Praha, 1940, 64 s., brož. zachovalá, 75,-
 198. Vonka, Rudolf J.: J. A. Komenský a Naarden, Hrob Komenského v Nizozemí, Dědictví Komenského Praha 1927, 146 s., obrož. bezvadná, 180,-
 199. Vonka, R.J.: Ženy ze života díla Jana Amosa Komenského, Unitaria Praha 1926, 109 s., obrož. zachovalá, 180,- prodáno-sold
 200. Zelinka Timoteus Čestmír ed.:Cesty Českých bratří Matěje Červenky a Jana Blahoslava, Praha Laichter 1942. I. vyd. 196 s., brož katr, 180,- prodáno-sold
 201. Zemek, Metoděj a kol.: Nivnice, rodiště Jana Amose Komenského, Praha TEPS 1992. I. vyd. 240 s., cpl. s obálkou, 180,- prodáno-sold
 202. Želichovský, Karel, ed.: Komenského čítanka, Přerov Radoušek b.d. (cca 1910) 160 s., Obrož, částečně nerozřezáno, obálka poškozena, stopy stáří, 60,-

  Linky: | Životopis J. A. Komenského | J. A. K. na Wikipedii | Muzeum Jana Amose Komenského | Literatura o filosofii Komenského Komenský na zvabu

  TOPlist © Akademický antikvariát Kant Praha
  Antikvariáty Praha