Menu

Zpět na úvodní stránku

 

 

Nabídkový katalog č. 16

Legionar Plukovnik Svec

Československé legie, Czechoslovak Legions

Akademický antikvariát KANT
Opatovická 26, 110 00 Praha 1
E-mail: antikvariat.kant@atlas.cz


Vážení přátelé,
jakoukoliv z nížeuvedených publikací si můžete objednat on-line na e-antikvariat.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že si budete přát zaslat vybrané knihy na dobírku, výslovně to uveďte a zároveň počítejte s tím, že vám bude účet navýšen o poštovné ve výši cca Kč 95,-. Lze rovněž provést úhradu předem, v tomto případě Vám obratem zašleme číslo našeho účtu a variabilní symbol, v tomto případě bude poštovné jenom Kč 65,- . Po připsání na náš účet Vám požadovanou publikaci zašleme a na vyžádání připojíme i fakturu. Nejjednodušší formou však zůstává osobní vyzvednutí v našem antikvariátu, vždy ale po předchozí domluvě.

czech abbreviations for english speaking friends: str. - pages, o-. - original, -brož. - booklet, -cpl. - full cloth binding, -ppl. - quarter cloth binding, celokožená - full leather binding, s přebalem - with dustcover, nerozřezáno - uncut, prodáno - sold, 1 USD = 20 CZK. Payments from abroad are possible via PayPal. 


Poslední úprava 1. 9. 2012

 1. Bareš, Josef: Moje válečná činnost ve prospěch českého lidu a proti válečné moci Rakouska, Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, vln Praha 1924, 62 s., ppl., slepá převazba, bezvadná, 190,-réservé
 2. Beaumont, Albert: Hrdinské činy československých legii, Kvasnička Praha 1919, 151 s., cpl., nepůvodní převazba, zachovalá, 180,- (g2)
 3. Bednařík, František: Břetislav Bartoš : malíř umělec a obětavý šiřitel československého odboje v Italii, Moravský legionář Brno 1927, 16 s., Obrož., intaktní, 90,- prodáno-sold
 4. Bednařík, František: Jan Čapek, vzorný Sokol a průkopník československého odboje v Italii, Moravský legionář Brno 1926, 16 s., Obrož., intaktní, 85,-(g2) réservé
 5. Beneš, Vojta: O lepší svět, Výbor z článků, úvah a statí IV. díl Duch legii, Svaz národního osvobození Praha 1928, 124 s.,Obrož., intaktní, nerozřezáno, 150,-
 6. Beneš, Vojta: Samostatností k svobodě! , nákladem ČsOL Praha 1924, 24 s.,Obrož., bezvadná, 80,-
 7. Birula, Jiří J.: Velitel v míru i ve válce, s předmluvou armádního generála Jana Syrového, náčelníka hlavního štábu, vln. Praha 1930, 284 s., cpl., bezvadná, 850,-(g2)
 8. Boháč, Jaroslav: Kronika československé legie ve Francii, Rota Nazdar 1914-1916, Nakladatelství Naše záloha Praha 1938, 582 s., Oppl., zachovalá, 950,- prodáno-sold(g2)
 9. Bordeaux, Henry: Poslední dny pevnosti Vaux - 9. březen - 7. červen 1916, Píchal Praha 1922, 196 s., ppl., bezvadná, 350,- (g2)
 10. Cechmajstr, Arnošt: O Emilu Podmolovi, padlém u Zborova 2. července 1917, Péčí Moravskoslezské župy Čslo, Moravský legionář Brno 1927, 20 s., Obrož., intaktní, 85,- prodáno-sold(g2)
 11. Culka, Eduard: Pochod šedesáti tisíc, Epos, vln. Praha 1928, 136 s., ilustrace Jaroslav Riedl, poesie, vlepeno exlibris, cpl., intaktní, 145,- prodáno-sold(g2)
 12. Čatloš, Ferdinand: Dušan Jaroslav Kardoss, na pamiatku 10. výročia jeho hrdinskej smrti, Nezávislá jednota čsl. legionárov Praha bd. (?1926), 92 s.,, ppl., slepá vazba, bezvadná, 240,- prodáno-sold
 13. Čermák, Jiří: Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny r. 1918, Památník odboje Praha 1923, 140 s., mnoho příloh a map, obrož, zachovalá, 850,- (g2)
 14. Červinka, Jaroslav, generál: Cestou našeho odboje, Příspěvek k historii vývoje formací československého vojska na Rusi v roce 1914-1918 , Žďarský Praha 1920, 199 s., ppl., knihovnická vazba, razítka knihovny: Sdružení mladých lidí Vinohrady, zachovalá, 1250,- (g2)
 15. Číla, Antonín Mikuláš a kol.:Jubilejní památník Jednoty ČsOL Praha XIX - Dejvice za léta 1921-1946, vln. Praha 1947, 86 s., obrázky v textu, seznam členů, Ocpl., v seznamech perem zapisovány křížky a data úmrtí, jinak bezvadná, 750,-prodáno-sold
 16. Čižmář, Jaroslav:Od Zborova na terezínskou pevnost / Podle vypravování bratra J.S. , Moravský legionář Brno 1929, 1112 s., obrož., bezvadná, 175,- prodáno-sold(g2)
 17. Čižmář, Jaroslav: Po místech slávy a utrpení (Bojiště italských legií), Moravský legionář Brno 1929, 88 s., ppl, slepá převazba, bezvadná, 145,- prodáno-sold
 18. Čižmář, Jaroslav: Ruské a naše vojsko v revoluci (rok 1917), Moravský legionář Brno 1926, 244 s., ppl, slepá převazba, bezvadná, 120,-
 19. Čižmář, Jaroslav: V řadách České družiny a Československé brigády, Moravský legionář Brno 1925, 139 s., ppl, slepá převazba, bezvadná, 120,-(g2)
 20. Dostál, Emil: Svatý Václav patronem čsl. odboje na Rusi : Dokumenty ze zahraničních odbojových spisů), nákladem knihovny Života Praha 1929, 88 s., 13 s. obrázů, Obrož., obálka chatrná jinak zachovalá, 190,- prodáno-sold
 21. Drebota, Jindřich, Hartman Ladislav (ed.): Zborov-Tobruk-Dukla, Armádní generál Karel Klapálek, 100. výročí narození 1893-1993, NPOBPF Nové Město nad Metují 1993, 20 s., Obrož., intaktní, 55,- prodáno-sold
 22. Fassati Miloslav a kol.: Dvacet let čs. armády v osvobozeném státě, Památník osvobození etc Praha 1937, 244 s., úprava Ladislav Sutnar, fotografie Jiří Jeníček , Opkož., hřbet z bíle kůže, zachovalá, 450,- prodáno-sold
 23. Fibich, Karel: Povstalci, Podle vlastních zápisů a deníku 2. čety I. roty I. pluku Mistra Jana Husi, Legionářská pentalogie
  díl 1. - Stopami ke Zborovu, 304 s.
  díl 2. - Mogila, 376 s.
  díl 3. - Povolžská fronta, 498 s., obsahuje seznam mrtvých příslušníků 1. roty,
  díl 4. - Bajkal - Vladivostok, 470 s., podle poznámek F. Čecha a Matěje Nižňanského,
  díl 5. - Vladivostok - ČSR, Plavba lodí Liverpool-Maru, 304 s., podle poznámek Franty Mihole, Jana Pokorného a Matěje Koukala,
  Vydavatelství "Za svobodu" Praha 1932, Ocpl. zdobná ražená vazba, bezvadné, 5 knih komplet, 900,-
 24. Fink, Pavel: Mezi mohylami : Knihy Bílý admirál, díl druhý : Glossy a materialy : Ze zápisníku válečného korrespondenta , Čin Praha 1922, 220 s., mapky vevázané , Oppl.,, bezvadná, 850,- (g2) réservé
 25. Gajda, Radola (Rudolf Geidel): Moje paměti, Československá anabase, zpět na Ural proti bolševikům, admirál Kolčak , Vesmír Praha 1920, 179 s., 1. vydání , Obrož., podpis autora, bezvadná, 2.500,- prodáno-sold
 26. Gajda, Radola: Moje paměti : Československá anabase : zpět na Ural proti bolševikům : admirál Kolčak , Vesmír Praha 1921, 178 s., 2. vydání lidové , ppl., nepůvodní převazba, zachovalá, 450,- prodáno-sold
 27. Gajda, Radola: Moje paměti : Československá anabase : zpět na Ural proti bolševikům : admirál Kolčak , Vesmír Praha 1920, 180 s., 1. vydání, mnoho fotografických příloh - mapa, obrož, razítko předválečného Ministerstva, bezvadná, 1.400,-
 28. Galandauer, Jan a kol.: Zborov 1917-1997, Ministerstvo obrany ČR - AVIS Praha 1997, 160 s., Obrož., intaktní, 150,-prodáno-sold
 29. Hajšman, Jan: Kongres utlačovaných národů rakousko-uherských v Praze : [Jubilejní oslavy Národního divadla v Praze v květnu 1918], Legionářská knihovna č. 7., Legie Praha 1928, 80 s., Obrož., bezvadná, 140,- prodáno-sold
 30. Hanzal, Vojtěch: S výzvědčíky od švýcarských ledovců až po moře Adriatické : Péčí Památníku osvobození, vln. Praha 1946, 2. vydání, 352 s., mapy přivázané, Obrož., bezvadná, zachovalá, toto vydáná NK nemá, 670,-(g2) prodáno-sold
 31. Hlaváč, Jan: Z duše i péra dobrovolce, Moravský legionář Brno 1927, 272 s., ppl, slepá převazba, bezvadná, 190,- prodáno-sold (g2)
 32. Hofman, Jan: Válečný deník Jendy Hofmana, letce-dobrovolce 1914-1917, Čin Praha 1928, 300 s., Obrož., obálka linoryt Josef Čapek, ilustrace Alois Bílek, bezvadná, 1.250,- (g2)
 33. Holeček, (Vojta) Vojtěch a kol.: Za svobodu, obrazová kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920, kniha 1-4, Památník odboje Praha 1922-1929, 849+896+891+900 s., stovky fotografií, Opkož., barevná vazba, zachovalá, čtyři svazky, 2.400,- prodáno-sold
 34. Holeček, (Vojta) Vojtěch a kol.: Za svobodu, obrazová kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920, kniha 1-4, Památník odboje Praha 1922-1929, 849+896+891+900 s., stovky fotografií, individulní pkož., dárková vazby, vlepený pamětný list je vyplněný, s fotografií legionáře a razítkem leg. organizace. bezvadná, čtyři svazky 3.600,- prodáno-sold
 35. Honzík, Miroslav: Legionáři, Novinář Praha 1990, 128 s., Obrož., 16 s. obr. příloh, zachovalá, 75,-
 36. Hrabánek, Jan a Jan Veselík: Legionářská příručka : zákony, nařízení a nálezy nejvyššího správního soudu, týkající se legionářů, Pokrok Praha 1929, 192 s.,
  přivázáno: +Kudela, Josef: sociální péče o legionáře, Moravský legionář Brno 1929, 44 s.,
  +Svatoš, Josef: Příručka členů čsl. obce legionářské pro věci organisační a sociálně-humanitní, nákladem Čsl. obce legionářské Praha bd., 102s.,
  +Cháb, Václav: Několik legionářských CO a JAK, Poznámky a polemiky, nákladem Svazu národního osvobození, Praha 1932, 79 s.,
  +Svatoš, Josef: Rádce legionářů , nákladem Čsl. obce legionářské Praha bd., 132 s.,
  všech 5 titulů se svázáno polokoženou vazbou a je v ní vloženo několik výstřižků k legionářské problematic, kniha je používaná, avšak zachovalá, 1.200,- prodáno-sold(G2)
 37. Hradil, Jan: Miloš Wurm, bojovník za svobodu a míř, Moravský legionář Brno 1926, 16 s., Obrož., bezvadná, 90,- prodáno-sold
 38. Hřivna, Květoslav: na úsvitu, verše z legionářova zápisníku, Moravský legionář Brno 1929, 166 s., Obrož., zachovalá, 90,-
 39. Hýsek, Miloslav: Naše legie v Rusku, výbor z díla R. Medka a J. Kopty, Státní nakladatelství Praha 1932, 160 s., Oppl., poznámky tužkou jinak intaktní, 90,-
 40. Chrudina, Jaroslav: U táborových ohňů, ( 2 rota 10. střeleckého pluku Jana Sladkého-Koziny), Knihovna československé revoluce, Moravský legionář Brno 1929, 80 s., fotografie v textu, Obrož. , zachovalá, 250,- prodáno-sold
 41. Janin, Maurice (Pierre Thiébaut Charles): Moje účast v československém boji za svobodu, nakladatelství Otto Praha b.d. (?1926), 364 s., mapové. přílohy, pkož., nepůvodní polokožená vazba, Zachovalá, 950,- prodáno-sold
 42. Janoušek, Jan: Z bojů za svobodu vlasti (paměti katolického legionáře), vln. Praha 1933, 182 s., fotogr. přílohy, Obrož., bezvadná, 370,- prodáno-sold
 43. Jarolímek, Jan: Darnica - Kijev (prvých deset tisíc), s úvodním slovem Viktora Dyka, Družina čsl. legionářů Praha 1922, 188 s., fotogr. přílohy, ppl., knihovnická vazba, přírůstková čísla a razítka, jinak bezvadná, 470,- (g2)
 44. Kápar, Josef: Cestou kamenitou (dobrovolník československé armády ve Francii), Nákladem "Památníku odboje" Praha 1922, 104 s., ppl.,ilustroval Jan Pašek, opotřebovaná, 140,- réservé
 45. Kárek, Ota: Radola, román, díl 1. Zborov, nakladatelství Šupka Hradec Králové 1927, 255 s., ppl., slepá převazba, pozn. bohužel jsem nezjistil pravé jméno autora, je však jasné, že román byl napsán na objednávku Radoly Gajdy po jeho degradaci a superarbitraci, bezvadná, 290,- prodáno-sold
 46. Kárek, Ota: Radola I., nakladatelství Šupka Hradec Králové 1927, 256 s., obrož., zadní strana obálky a titulák chybí, na přední straně barevná kresba jezdce na koni signovaná Ž., opotřebováno, 190,- (G2)
 47. Klecanda, Čeček, Syrový a kol.: Památce pětiletého výročí bitvy u Zborova, Památník odboje Praha 1922, 74 s., seznamy padlých, 24 fotografických tabulí, 2 mapy, oblong, Obrož. svázáno tkanicí, zachovalá, 1.250,- prodáno-sold
 48. kol.: Legionáři v nové republice, Programové prohlášení Českoslovené obce legionářské v Praze, Pokrok Praha 1945, 64 s.,Obrož, intaktní, nerozřezáno, 120,- (g2)
 49. kol.: Umělecký almanach legionářský, Kruh starodružiníků Praha 1921-22, 208 s., 30 s. příloh, ppl, zachovalá, 280,-
 50. kol.: Za právo a stát 1848-1918, Sborník dokladů o československé společné vůli k svobodě, Státní nakladatelství Praha 1928, 584 s.,Ocpl, mnoho příspěvků od legionářů a o legiich, obsahuje rejstřík osob, bezvadná, 850,- (g2)
 51. kol.: Zborov, památník k 30. výročí bitvy u Zborova, Čin Praha 1947, 320 s., 68 s. příloh, Obrož, intaktní, nerozřezáno, 380,- prodáno-sold(g2)
 52. Kratochvil, Jaroslav: Cestou revoluce, Československé legie v Rusku, Čin 1922, 448 s. z 674 s., Obrož., torzo, chybí posledních 226 stran a zadní strana obálky, poškozeno, 69,-
 53. Kratochvíl, Jaroslav: Jménem Republiky?, Mé slovo k vítězství Gajdovské pravdy, Čin 1928, 120 s., Obrož., bezvadná, nerozřezáno, Národní knihovna nemá, 680,- prodáno-sold
 54. Křížek, Jaroslav: Němci, Lenin a čs. legie, Praha Vyšehrad 1997, 112 s., Obrož., desky brožury zlomené jinak zachovalá, 180,-
 55. Kryštof, František: Legie ze Srbska, básně, Promberger Olomouc 1926, 48 s., Obrož., zachovalá, 70,-(g2)
 56. Kudela, Josef: Československý revoluční sjezd v Rusku, Moravský legionář Brno 1927, 48 s., Obrož., bezvadná, 120,- prodáno-sold
 57. Kudela, Josef: Hus a legie, Moravský legionář Brno 1925, 15 s., Obrož., intaktní, 45,- prodáno-sold(g2)
 58. Kudela, Josef: O Jiřím Klecandovi, Moravský legionář Brno 1928, 22 s., Obrož., bezvadná, 90,- prodáno-sold
 59. Kudela, Josef: O ruském zlatém pokladě a československých legiích, Legiografie Praha 1922, 22 s., Obrož., zachovalá, Národní knihovna nemá, 750,- prodáno-sold
 60. Kudela, Josef: O starodružiníku Ant. Grmelovi, oběti boje za národ a Slovanstvo, Moravský legionář Brno 1926, 18 s., Obrož., bezvadná, 70,-
 61. Kudela, Josef: Památce Jaromíra Krause, Moravský legionář Brno 1927, 32 s., Obrož., intaktní, 70,- prodáno-sold(g2)
 62. Kudela, Josef: Petrohradský sjezd a druhé slišení u cara Nikolaj II. soubor dokumentů a vzpomínek, Moravský legionář Brno 1935, 92 s., Obrož., opotřebeno, nerozřezáno, 750,-
 63. Kudela, Josef: Plukovník Josef Švec, Sokol, legionář, I. vydání, Moravský legionář Brno 1926, 16 s., Obrož., bezvadná, 160,-
 64. Kudela, Josef: Plukovník Josef Švec, Sokol, legionář, II. vydání, Moravský legionář Brno 1926, 16 s., Obrož., bezvadná, 60,- prodáno-sold
 65. Kudela, Josef: Proslovy o legiích, Moravský legionář Brno 1926, 47 s., Obrož., nerozřezáno, bezvadná, 90,- prodáno-sold
 66. Kudela, Josef: Profesor Masaryk a Československé vojsko na Rusi, Nákladem "Památníku odboje" Praha 1923, 234 s., Obrož., hřbet nartžen, jina zachovalá, 490,-(g2)
 67. Kudela, Josef: Přehled vývoje Čsl. revolučního hnutí na Rusi do odchodu čsl. armádního sporu z Ukrajiny, Nákladem "Památníku odboje" Praha 1923, 98 s., Obrož., bezvadná, 290,-
 68. Kuděla, Josef: Rok 1917 v dějinách odboje, Moravský legionář Brno 1927, 116 s., ppap., nepůvodní převazba, bezvadná, 140,- prodáno-sold
 69. Kuzma: Piava, Román-Rhapsodie, Toužimský a Moravec Praha 1937, 198 s., ppl., nepůvodní převazba, obálka Fr. Ketzek vevázaná, bezvadná, 360,-
 70. Langer, František : Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi, Nakladatelství Památníku odboje Praha 1920, 158 s., Obrož., opotřebovaná, stránky ušpiněny, 1200,- prodáno-sold
 71. Laška, Jan: Stopami našeho odboje v Italii, Pokrok Praha 1928, 48 s.,
  +Kudela, Josef: Rok 1917 v dějinách odboje, Moravský legionář Brno 1927, 116 s.,
  +Papoušek, Jaroslav: Proč došlo k bojům legii se sověty, Svaz národního osvobození Praha 1928, 88 s.,
  +Sychrava, Lev: Revoluční vojenská akce v československém národním osvobození, ČsOL Praha 1927, 48 s.,
  +Peroutka, Ferdinand, Kdo nás osvobodil?, Svaz národního osvobození Praha 1927, 102 s.,
  všech pět knih vevázáno do jedné, na deskách nalepena obálka první z nich, zachovalá, 660,-prodáno-sold
 72. Lauseger, Emanuel Eugen: Pod slavnými prapory Starodružiníků, kniha. 5. Historické vzpomínky, Knihovna Česká beletrie Praha 1932, 160 s., cpl., vlepené dvě originální fotografie, zachovalá, 750,- (g2)
 73. Lauseger, Emanuel Eugen: Terezínští katané, odyssea legionářova, Knihovna družiny Čs. legionáře, nákladem družiny Čs. legionáře Praha 1922, 280 s., ppl., opotřebovaná, 190,- (g2)
 74. Lauseger, Emanuel Eugen: Terezínští katané, Odyssea legionářova, nákladem družiny České Belletrie Praha 1924-5, 264 s., VI. doplněné vydání, ppl., zachovalá, 160,- (g2)
 75. Lauseger, Eugen: Veliké poselství, nákladem České Belletrie Praha 1928, 208 s., ocpl., bezvadná, 90,- (g2)
 76. Libiš, František, Hruška, Ladislav: Pod praporem odboje, V řadách Československého dobrovolnického sboru v Italii, Moravský legionář Brno 1927, 95 s., ppl., bezvadná, 340,- prodáno-sold(g2)
 77. Logaj, Josef: Československé legie v Italii (1915-1918), Žďárský Praha 1920, 112 s., Obrož, opotřebeno, 360,-
 78. Logaj, Josef: Oběti [Památce československých legionářů v Italii popravených Rakousko-Uherskem]; vstup napsal Vincenc Charvát, Čin Praha 1921, 62 s. 32 s. fotogr. příloh, Obrož, nerozřezáno, opotřebeno, 280,-
 79. Malypetr, Jan, Soukup, František a Kapras, Jans: Armáda a národ, vydala Národní rada československá, Mazáč Praha 1938, 548 s., A4 , hlubotiskové fotografické přílohy, Oppl., bezvadná, 450,-(g2)
 80. Masařík, Josef: Dobrovolně, Kunciř Praha 1927, 108 s., , ppl., slepá vazba, bezvadná, 150,-
 81. Medek, Rudolf: Anabase, Román z války, Vilímek Praha 1928, 588 s., V. vydání, Ocpl., ozdobná ražená vazba, zachovalá, 250,- prodáno-sold
 82. Medek, Rudolf: Anabase, Román z války, Vilímek Praha 1929, 588 s., VII. vydání, cpl., pěkná nepůvodní vazba, zachovalá, 150,-
 83. Medek, Rudolf: Historie a demagogie, Legionářská knihovna č. 5., Legie Praha 1927, 28 s., Obrož., zachovalá, 120,- prodáno-sold
 84. Medek, Rudolf: Legionářská epopeja 5. dílů + Plukovník Švec, Vilímek Praha 1929-30, , Ocpl., původní zlatá a barevná ražba na deskách, na hřbetech místy odřená, 6 svazků, zachovalé, 480,- prodáno-sold
 85. Medek, Rudolf: Mohutný sen, Román z války, Vilímek Praha 1926, 552 s., I. vydání, cpl., nepůvodní slepá vazba, zachovalá, 80,-
 86. Medek, Rudolf: Ostrov v bouři, Román z války, Vilímek Praha 1925, 596 s., I. vydání, Ocpl., pěkná ražená a zlacená vazba, bezvadná, 360,-(g2)
 87. Medek, Rudolf: Ostrov v bouři, Román z války, Vilímek Praha 1929, 596 s., VI. vydání, cpl., pěkná nepůvodní vazba, zachovalá, 140,-
 88. Medek, Rudolf: Plukovník Švec, Drama o třech dějstvích, Vilímek Praha 1929, 148 s., 5. vydání, Ocpl., zlatá ražba, obálka vevázaná, bezvadná, 140,- réservé
 89. Medek, Rudolf: Poslední události a nezávislá jednota Čsl. legionářů, Legionářská knihovna č. 3., Legie Praha 1926, 36 s., Obrož., zachovalá, 140,- prodáno-sold
 90. Medek, Rudolf: Veliké dny, Román z války, Vilímek Praha 1923, 464 s., I. vydání, Ocpl., pěkná ražená a zlacená vazba, v Národní knihovně uvedeno u této knihy "vzácné", každé další vydání má změněný název, bezvadná, 950,-(g2)
 91. Moravec, Emanuel, Články vojenské (Sibiř 1918-1919), Svaz čs. důstojnictva Praha 1922, 260 s., I. vydání, ppl., bezvadná, 950,-(g2)
 92. Navrátil, Alois: S legiemi kolem světa, vln. Přerov 1928, 64 s., ppl., slepá vazba, bezvadná, 140,- prodáno-sold
 93. Navrátil, Antonín: Moje děti..., Sborník vzpomínek na generála Andreu Grazianiho, velitele čs legie v Italii, vln. Bratislava 1936, 151 s., Obrož., mnoho ilustrací, podpis autora, bezvadná, 680,-
 94. Nejedlý, Otokar: Malířovy dojmy z francouzského bojiště, Borový Praha 1921, 150 s., přivázáno: Otokar Nejedlý: Malířovy dojmy a vzpomínky z Cejlonu a Indie, 304 s., ppl., bezvadná, 240,-
 95. Němec, Matěj: Generál Matěj Němec, Návraty ke svobodě, Naše vojsko Praha 1994, 240 s., 16 příloh, Ocpl. s přebalem, intaktní, 260,-
 96. Němeček, Zdeněk: Legionářské novely, nákladem Památníku odboje Praha 1920, 268 s., ppl., bezvadná, 180,- (g2)
 97. O´Higgins, Harvey Jerrold: Pochod Čechoslováků Sibiří, Mrkvička Praha 1911, 30 s., mnoho ilustrací, Obrož. s přebalem ve formě mapy, zachovalá, 450,-
 98. Osuský, Pavlů, Bartůšek ed.: Štefánik - Kniha prvá: spomienky a postrehy, Kniha druhá: vzpomínky, dokumenty a jiné příspěvky (dva svazky), Mazáč Praha 1938, 308+408 s., mapa, 1. díl slovensky, 2. díl česky, Ocpol., zachovalé, 980,-
 99. Papoušek, Jaroslav: Proč došlo k bojům legii se sověty, Svaz národního osvobození Praha 1928, 88 s., ppl., nepůvodní převazba, obálka přivázána, opotřebovaná, 190,- prodáno-sold
 100. Papoušek, Jaroslav: Zborov, Čin Praha 1921, 104 s., 16 obr. tabulí, Obrožl., původní brož, obálka opotřebovaná, 150,- (g2)
 101. Papoušek, Jaroslav: Zborov, Čin Praha 1921, 104 s., 16 obr. tabulí, ppl., nepůvodní převazba, zachovalá, 160,- prodáno-sold
 102. Pasák, Tomáš, Fany Možná-Meisnarová: V Boji a zajetí, příběh legionáře a důstojníka Aloise Eliáše, zveřejněné deníky a vzpomínky,, Práh Praha 1999, 224 s., Ocpl. s přebalem, intaktní, 290,- prodáno-sold
 103. Pericard, Jakub (Jacque): Rekové verdunští, psáno r. 1917, Družina československých legionářů Praha 1927, 272 s., ilustroval Václav Čutta, přeložil Václav Vitinger, Ocpl., zlatá ražba, barevná obálka vevázaná, bezvadná, 260,-
 104. Pichlík, Karel a kol.: Českoslovenští legionáři (1914-1920), Mladá Fronta Praha 1996, 286 s., Ocpl. s přebalem, intaktní, 360,-prodáno-sold
 105. Písecký, Ferdinand: Světem za svobodou, osudy československého legionáře, Rašín Praha 1920, 208 s., ppl., fotografie a kresby, bezvadná, 340,-
 106. Pitra, Rudolf: Z Penzy do Ufy, Zápisky bratra Pitry (1. pluk 7. rota), nákladem Památníku odboje Praha bd. (?1920), 162 s., mapka přivázaná, cpl., intaktní, 680,-(g2)
 107. Pivko, Ljudevit: Carzano, díl II. kniha III.-V., Za svobodu Praha 1929, 364 s., ppl., bezvadná, 180,-(g2) prodáno-sold
 108. Pleský, Metoděj: Bratr generál, Památce Stanislava Čečka, Za svobodu Praha 1931, 188 s., mnoho obrazových tabulí, Ocpl., bezvadná, 680,-
 109. Pleský, Metoděj: Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého 1917-1920, vln. Praha 1927, 400 s., mnoho fotografií a map, Ocpl., bezvadná, 980,- prodáno-sold
 110. Polanský, Dionysius: O významu katolických legionářů v národě československém, Rozpravy legionářů-katolíků sešit 2., Ústřední Jednota lidových legionářů čsl. Brno 1927, 30 s., Obrož., bezvadná, Národní knihovna nemá, 280,-
 111. Prášek, Vojtěch: 2. samostatná technická rota 2. československé střelecké divise, Československý legionář Praha 1937, 185 s., mnoho fotografií, Ocpl., bezvadná, 650,- prodáno-sold
 112. Prášek, Vojtěch: Česká družina, Československý legionář Praha 1934, 144 s., 16 obr. tabulí, Ocpl., , bezvadná, 950,-
 113. Prášek, Vojtěch: Česká družina, Československý legionář Praha 1934, 144 s., 16 obr. tabulí, Ocpl., vlepen pamětní list s podpisy 39 legionářů (např. generál A. M. Číla, Hřebejk, Ducháček ap., bezvadná, 2.500,- prodáno-sold
 114. Preininger, Ladislav a kol. (ed.): Československá legie ve Francii 1914-1918, První sborník francouzských legionářů k desátému výročí samostatnosti Českoslov. republiky , Kruh francouzských legionářů Praha 1930, 325 a 394 s., , Ocpl., zdobená vazba, 2 svazky, bezvadné, 1.800,- prodáno-sold
 115. Procházka, Rudolf: V srbském zajetí, o životě v Niši a na útěku Albanií 1914-1915, Nakladatelství Za svobodu 1928 Praha, 414 s., Obrož., chybí přední strana obálky, mapka nechybí, jinak zachovalá,, 160,-
 116. Prudil: František: Legionářská odyssea, Deník Františka Prudila z ruské fronty..., Lucie Praha 1990, 80 s., 24 s. obr. příloh, Obrož, intaktní, 150,-
 117. Purghart, Emanuel: Štefánik vo fotografii, Orbis Čin Praha 1936, 108 s., 118 obr., Ocpl. s přebalem, přebal natržen a vyspraven, uvnitř bezvadná, 450,-(g2)
 118. Razumovič-Chmara, Vjačeslav: Grimassy světové války, Vzpomínky atamana partyzánů, Všetečka Praha 1930, 238 s., ppl., slepá vazba, obálka vevázaná, dedikace a podpis autora, datum Olomouc 19.V.31, bezvadná, 360,- prodáno-sold
 119. Reich, Ludvík: Pod praporem bílého orla, Moravský legionář Brno 1932, 222 s., Obrož., obálku nakreslil Jaroslav Malý, zachovalá, 390,-(g2)
 120. Robl, Rudolf: Taganrog, Vznik, život a práce první československé republikánské obce, Moravský legionář Brno 1928, 238 s., ppl., slepá vazba, bezvadná, 390,-
 121. Rosůlek, Jan Václav: Noha, plukovník zeleného kádru, Sfinx Janda Praha 1928, 278 s., Ocpl. obálka vevázaná, ilustrace A. L. Salač., zachovalá, 280,- prodáno-sold (g2)
 122. Rosůlek, Jan Václav: První, Román z italských legií, Sfinx Janda Praha 1927, 287 s., 1. vydání, ppl., slepá vazba, zachovalá, 120,-
 123. Rosůlek, Jan Václav: První, Román z italských legií, Sfinx Janda Praha 1927, 287 s., Ocpl. přebal vlepen uvnitř, ilustrace Alois Moravec a Antonín Ludvík Salač, zachovalá, 180,-
 124. Rosůlek, Jan Václav: Veteráni republiky, Sfinx Janda Praha 1930, 295 s., , Ocpl., zachovalá, 80,-
 125. Roubal Vladimír a kol.: Druhý pluk vzpomíná ..., Sborník vzpomínek starých vojáků pěšího pluku 2 "Jiřího z Poděbrad" , K 20. výročí založení pluku, Otakar Vaněk Praha 1936, 254 s. a VIII obr. příl.;, Ocpl., intaktní v původním kartonu, 1.200,-/g2)
 126. Seidl, František, Syřiště František: Zborovský hrdina Karel Vašátko, Životopis a korespondence, Vzpomínky přátel a spolubojovníků, Moravský legionář Brno 1937, 304 s.,24 s. fotogr. příloh, Obrož, vložen dopis s obálkou adresovaný tajemníkovi Kruhu starodružiníků, Juliu Rábovi s poděkováním za spolupráci na knize, zachovalá, 750,-
 127. Skácel, Jindřich: S generálem Syrovým v Sibiři, Obrození Praha 1923, 226 s., 38 s. obr. příloh, cpl, bezvadná, 750,- prodáno-sold
 128. Schäfer, Otomar: Příšera z Apokalypsy, poslední zlomky anabase českého domobrance, nákladem vydavatelství Za Svobodu Praha 1929, 374 s., ppl., převazba, obálka V. Čutty vevázaná, bezvadná, 280,- prodáno-sold (g2)
 129. Schwarz, František (ed.): Klub přátel Nezávislé jednoty čsl. legionářů, nákladem časopisu Legie Praha 1928, 48 s., Obrož., bezvadná, v NK mají pouze xerokopii, 350,- prodáno-sold (g2)
 130. Svatoš, Josef a kol.(ed.): Památník IV. manifestačního sjezdu Čs. obce legionářské konaného v Praze ve dnech 5. a 6. července 1947, Československá obec legionářská Praha 1948, 86 s., mnoho obrázků v textu, Obrož., zachovalá, 650,-
 131. Svoboda, Gustav: Československé válečné hroby v zahraničí, Čs. obec legionářská Praha 1996, 55 s., Obrož., intaktní, 120,-
 132. Sychrava, Lev: Duch legií, Řada úvah a dokumentů z let 1915-1919, Strahovský klášter Praha 1919, 98 s., ppl., I. vydání, bezvadná, 290,- prodáno-sold(g2)
 133. Syrový, Jan, Bohdan Pavlů a Rudolf Medek: Československá anabase, Projevy arm.gen Jana Syrového, vyslance Bohdana Pavů a pluk. Rudolfa Medka, nákladem časopisu Legie Praha 1928, 28 s., Obrož., intaktní, nerozřezáno, 75,- prodáno-sold(g2)
 134. Šauer, Jaroslav: Bratři, román o osudech legionářů, nákladem České ročenky Plzeň 1928 , 216 s., Ocpl. s přebalem, ilustroval Ilja A. Maršálek, bezvadná, 270,-
 135. Šauer, Jaroslav: Soumrak Bratrstva, Třetí román o osudech legionářů, nákladem České ročenky Plzeň 1930 (správně 1931), 186 s., ppl., ilustroval Ilja A. Maršálek, bezvadná, 90,-
 136. Šimáček, Jaroslav: Nové úkoly legionářů, Moravský legionář Brno 1928, 28 s., Obrož., bezvadná, NK nemá, 90,- prodáno-sold
 137. Štefan, Josef: Persekuce národa českého za světové války, Moravský legionář Brno 1926, 22 s., ppl., slepá převazba, bezvadná, 140,- prodáno-sold
 138. Švec, Josef Jiří: Deník plukovníka J. Švece, díl 1., Odbočka Českolovenské Národní rady v Rusku Jekatěrinburg 1918, 96 s., Obrož., obálka ušpiněna uvnitř bezvadná, 390,-
 139. Švec, Josef Jiří: Deník plukovníka J. Švece, II. illustrované vydání, Nakladatelství Památníků odboje 1921, 224 s., Obrož., obálka na krajích poškozena, 290,- (g2)
 140. Švec, Josef Jiří: Deník plukovníka J. Švece, V. illustrované vydání (úplné), Nakladatelství Památníků odboje 1929, 416 s., Ocpl., bezvadná, 470,- (g2)
 141. Teringl, Karel: Desátá rota pod Kazaní, Knihovna časopisu Vojenský svět, Vaněk 1935 Praha, 278 s., Obrož., ilustrace Ota Matoušek, mapky přiloženy, obálka mírně odřena jinak zachovalá, 290,- (g2)
 142. Tichý, Pastor, Vedral a Pražský-Slavkovský(ed.): Deset let jednoty Československé obce legionářské v Praze-Dejvicích, Jednota Č. O. L. Praha 1931, 70 s., mnoho obrázků v textu, Obrož., zachovalá, 650,-prodáno-sold
 143. Toman-Tománek, Josef V.: Hlas českého legionáře z Volyně, Třetí československý odboj v Americe 1950-1989, Hlas-Voice New York- Praha 1993, 36 s., Obrož., intaktní, 65,-(g2)
 144. Tůma a Habrovanský: T. G. Masaryk vůdce legií, nakl. Československý legionář Praha 1937, 70 s., Ocpl., úprava Vojtěch Preissig, mnoho fotografií, vlepen věnovací list přednosty Kanceláře čs. legií Fr. Danialovského s podpisem, vlepena fotografie legionáře Ferdinandy Brepty, bezvadná, 450,-(g2)
 145. Vais, Vitalij: BOS Bojovníci-oběti-spekulanti, Kniha třetí, Elstner Praha 1933, 223 s., Ocpl.., mírně flekatá vazba jinak bezvadná, 180,-
 146. Valenta, Václav (Alfa): Do legie (povídky o našich na Sibiři), Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského Praha 1933, 220 s., Ocpl.., bezvadná, 250,- prodáno-sold
 147. Valenta-Alfa, Václav: Medvěd 8. pluku, Státní nakladatelství Praha 1936, 108 s., Ocpl., ilustrace Otto Matoušek, knížní blok uvolněný, vazba vzadu ušpiněna a opotřebována, 90,-(g2) prodáno-sold
 148. Valenta-Alfa, Václav: Medvěd Ivan, Novina Praha 1937, 180 s., Ocpl., ilustrace Rudolf Komínek, zachovalá, 180,- prodáno-sold(g2)
 149. Valenta-Alfa, Václav: Sibiřské jedovatosti, Družstvo čsl. legionářů Praha 1923, 184 s., ppl., obálka Jaroslava Malého vevázaná, bezvadná, 240,-
 150. Valenta-Alfa, Václav: U bajkalských tunelů, Státní nakladatelství Praha 1930, 80 s., Obrož., ilustrace František Václav Eisenreich, hrany obálky opotřebované jinak zachovalá, 80,-(g2)
 151. Valenta-Alfa, Václav: V ruském zajetí, příběhy ze světové války, Topič. Praha 1925, 128 s., ppl., slepá vazba, bezvadná, 140,- prodáno-sold
 152. Vaněk, Vláďa: Moje válečná odyssea, Osudy starodružiníka ve čtyřech dílech, Knihovna Obrození Praha 1925, 220 s., fotografie a dřevoryty, pkož., polokožená vazba, bezvadná, 850,-
 153. Vavroch, Josef a kol.: Zásobování Čs. vojsk na Rusi 1914-1920. Sestavili v roce 1921 major Vavroch a major J. Hájek, bn Praha 1928, 132 s., 5 map, fotografie v textu, ppl. slepá vazba, bezvadná, 640,- prodáno-sold
 154. Vlasák, Rudolf: Houpačky na magistrále, díl II., nakladatelství Za svobodu Praha 1929, 408 s., ppl., převazba, původní obálka celá vevázaná, zachovalá, 260,- prodáno-sold (g2)
 155. Vlasák, Rudolf: Junák BorisI., nakladatelství Vojtěch Šeba Praha b.d., 164 s., Ocpl., vlepeno exlibris, zachovalá, 280,- (g2)
 156. Vlasák, Rudolf: Stíny velké doby, román z legií, nakladatelství Za svobodu Praha 1930, 344 s., Oppl., bezvadná, 190,- prodáno-sold (g2)
 157. Vlasák, Rudolf: Veselá anabase, Brášky číslo X., nakladatelství Za svobodu Praha 1927, 320 s., cpl., slepá převazba, zachovalá, 90,- prodáno-sold (g2)
 158. Vlasák, Rudolf: Vojáci císařovi, vzpomínky jednoho z mnohých, I. +II. díl, Knihovna časopisu Legionářské besedy, Vydavatelství Za svobodu Praha 1932-3, 465+496 s., ppl., slepá vazba, zachovalé, 2 svazky, 360,- (g2)
 159. Vlasák, Rudolf: Vojáci revoluce, vzpomínky jednoho z mnohých, I. +II. díl, Knihovna časopisu Legionářské besedy, Vydavatelství Za svobodu Praha 1934, 384+400 s., ppl., slepá vazba, zachovalé, 2 svazky, 360,- (g2)
 160. Vlasák, Rudolf: Z těplušky do těplušky a jiné houpačky, nakladatelství Pokrok Praha 1929, 220 s., ppl., převazba, původní obálka vevázaná, bezvadná, 260,- (g2)
 161. Vlasák, Rudolf: Židáček Leo, příběh legionáře Žida, Knihovna družiny Čs. legionáře, Osvětový odbor družiny dobrovolců čsl. zahraničního vojska Praha 1933, 320 s., Ocpl. bez přebalu, zachovalá, 390,- (g2)
 162. Vondráček, František: Tragedie Ruska, Deník československého dobrovolníka z doby ruské revoluce v r. 1917, Nákladem "Památníku odboje" Praha 1922, 166 s., ppl.,slepá vazba, bezvadná, Národní knihovna nemá, 690,-
 163. Výborný, Jaroslav: Z rakouských zákopů do československé domobrany : historie domobraneckých praporů avezzanských, Moravský legionář Brno 1927, 48 s., Obrož., bezvadná, 120,- prodáno-sold
 164. Werstadt, Jaroslav a kol: Naše revoluce X, historický sborník, ročník X., Československá obec legionářská Praha 1935, 472 s., ppl., knihovnická vazba, zachovalá, 390,-
 165. Werstadt, Jaroslav a kol: Naše revoluce XI, historický sborník, Československá obec legionářská Praha 1935, 472 s., ppl., knihovnická vazba, zachovalá, 390,-
 166. Zahradníček, Tomáš: Jak vyhrát cizí válku, Češi, Poláci a Ukrajinci 1914-1918, ISV Praha 2000, 254 s., Ocpl. lamino, bezvadná, 190,-
 167. Zeman, Adolf: Bouře, Legionářská trilogie, díl 2. - Veliká hra, Sfinx Janda Praha 1936, 314 s., Ocpl., zdobná ražená vazba, bezvadná, 120,-
 168. Zeman, Adolf: Mrtvá baterie, Legionářská trilogie, díl 1. - Osvoboditelé, Sfinx Janda Praha 1931, 434 s., Ocpl., zdobná ražená vazba, bezvadná, 120,- prodáno-sold
 169. Zeman, Adolf: Mrtvá baterie, Legionářská trilogie, díl 2. - Sirotci, Sfinx Janda Praha 1932, 384 s., Ocpl., zdobná ražená vazba, bezvadná, 120,- prodáno-sold
 170. Zeman, Adolf: Mrtvá baterie, Legionářská trilogie, díl 3. - Proklatci, Sfinx Janda Praha 1932, 384 s., Ocpl. s přebalem, přebal Zdeněk Burian, zdobná ražená vazba, bezvadná, 350,- prodáno-sold
 171. Zeman, Adolf: Mrtvá baterie, Legionářská trilogie, díl 3. - Proklatci, Sfinx Janda Praha 1932, 384 s., Ocpl. bez přebalu, zdobná ražená vazba, bezvadná, 120,- prodáno-sold
 172. Zemek, Oldřich: Stručné dějiny pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny, vln. Brno 1934, 30 s., Obrož., intaktní, bezvadná, 130,- prodáno-sold
 173. Zemek, Oldřich: Světovým požárem, Paměti, Ústřední legionakladatelství Praha 1929, 500 s., portrét autora a fotografie v textu, cpl, mírně ušpiněna, zachovalá, 390,-
 174. Zemek, Oldřich: Z Asie do Evropy, Vypravování o návratu legionářů, Moravský legionář Brno 1926, 164 s., linoryt na obálce H. Bochořáková-Dittrichová, ppl, slepá převazba, bezvadná, 160,- prodáno-sold
 175. Zmrhal, Karel: O samosprávu a demokracii v sibiřské armádě, nákladem Obrození Praha 1923, 400 s., cpl. , bezvadná, NK nemá, 1.200,-
 176. Zuman, František: Osvobozenecká legenda, Vzpomínky a úvahy o československém odboji v Rusku I. + II. díl, nákladem vlastním Praha 1922, 400 s., cpl. , zachovalá, 950,-
 177. Žampach, Adolf: Památce našich obětí pro Čsl. samostatnost, Rozprav legionářů katolíků sešit 3, Ústřední Jednota čsl. legionářů Brno 1928, 32 s., Obrož., vložen hlavičkový dopis Adolfa Žampacha s podpisem autora, bezvadná, 280,-prodáno-sold
 178. Ženatý, Berty: Když se valí revoluce, Borový Praha 1930, 450 s., cpl., ilustrace autor, zachovalá, 180,-

Linky: | Československé legie ve Wikipedii | Historie Československých legií | Památník Čs. legií | Jermářova stránkaHistory of Czechoslovak Legions |


TOPlist © Akademický antikvariát Kant Praha
Antikvariáty Praha