Knihy, mapy, atlasy

 1. Český kancionál
 2. Atlas Minor Mercatoris
 3. Ottův slovník naučný
 4. Svatováclavská bible
 5. Nejstarší české mapy I.
 6. Nejstarší české mapy II.
 7. Nejstarší české mapy III.
 8. Nejstarší české mapy IV.
 9. Nejstarší české mapy V.
 10. Nejstarší české mapy VI.
 11. Nejstarší české mapy VI.
 12. Ottovy Čechy
 13. Palackého dějiny
 14. Ilustrace Adolfa Kašpara
 15. Rytiny Václava Hollara
 16. Encyklopedie československé mládeže
 17. Hrady Augusta Sedláčka
 18. Rokokové rytiny
 19. Knižní grafika Josefa Čapka
 20. Židovská tóra
 21. Staré námořní mapy
 22. Plakáty