home
katalogy
e-shop
poptávka
poradna
faq
english

Oceňování majetku


Ing. Miloslav Burdátš je držitelem živnostenského oprávnění na vázanou živnost:

Oceňování majetku pro

  • věci movité
  • věci nemovité
  • nehmotný majetek
  • finanční majetek
  • podnik
Provádí oceňování:
  • vzácných knih a knižních souborů, sběratelských předmětů
  • umělecké grafiky, kreseb, obrazů, plastik a starožitností
  • nehmotného majetku, autorských práv, ochranných známek
  • finančního majetku, akcií, členských podílů, pohledávek a nepeněžitých vkladů
  • podniku, malých živností i velkých podniků.

Oceňování je prováděno dle platných právních předpisů, zejména podle zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku.

Bližší informace žádejte na e-mailu: odhadce@antik-kant.cz

nebo na telefonním čísle: 224 934 219

Poradna


Poradnu připravujeme ve spolupráci s týdeníkem Naše rodina.

Každý týden na jeho stránkách, kromě jiných zajímavostí objevíte i rubriku "Starožitník radí", kterou zpracovává náš antikvariát.

Stačí kliknout na tuto šipku a určitě se poučíte a možná i pobavíte.